Lars Nyström_1160x450.png
Lars Nyström jobbar som maskinist på Högbytorp och är ett av tre skyddsombud.

De förebygger ohälsa och olyckor

Lars Nyström har arbetat på Ragn-Sells i 20 år och är ett av tre skyddsombud på anläggningen Högbytorp strax norr om Stockholm. Ute på Ragn-Sells arbetsplatser finns totalt ett 30-tal skyddsombud som bland annat arbetar med riskbedömning, skyddsronder, och kanske viktigast av allt - att agera bollplank med kollegor.

04 mar 2020

- De är så otroligt viktiga och vi måste se till att skapa goda förutsättningar för deras arbete, säger Sofia Blomdal som är Arbetsmiljöchef på Ragn-Sells.

Lars Nyström känner att han har verksamhetens stöd och förstår att hans uppgift gynnar kollegorna på många plan.

- Högbytorp kan uppfattas som en farlig miljö med mycket trafik och många tunga fordon. Fyra gånger om året gör vi skyddsronder och går igenom olika delar av verksamheten. Ronderna är bra uppstyrda med checklistor och protokoll. Vid en av ronderna tittar vi igenom alla fordon och ser bland annat till att chaufförerna sitter bra och har allt de behöver, säger Lars.

Representerar kollegorna

Skyddsombuden utses av verksamheten och godkänns sen av deras fackförbund. På Ragn-Sells är man antingen skyddsombud för miljöarbetarna eller för tjänstemännen, och varje ombud har ett geografisk ansvarsområde. Alla skyddsombud från hela landet får också besöka varandras verksamheter och utbyta erfarenheter i samband med de sk Skyddsråd som sker regelbundet.

skyddsombud_900x400.png Skyddsombuden ska vara tillgängliga för sina kollegor och representera dem i olika arbetsmiljörelaterade frågor.

- Alla kanske inte känner sig bekväma med att ta upp något som kan upplevas som ett klagomål med sin chef. Då kliver jag gärna in och hjälper till att ta frågan vidare internt, säger Lars.

Sofia Blomdal poängterar hur viktigt samarbetet är mellan chef, skyddsombud och alla kollegor.

- Våra kollegor ska se skyddsombuden som ett bollplank och stöd. Det ser vi fungerar bäst på de platser där samarbetet fungerar bra, säger Sofia.

Får utbildning

Alla nya skyddsombud får gå en grundläggande utbildning som handlar om uppdraget men det finns också mer fördjupande kurser. Ett exempel är att lära sig tolka nybyggnadsritningar. På Ragn-Sells blir skyddsombuden alltid involverade vid inköp av ny utrustning eller vid nybyggnation.

På utbildningarna träffas skyddsombud från olika företag och delar kunskap och erfarenheter om hur det fungerar på andra arbetsplatser.

- När jag hör hur det kan vara på andra företag förstår jag hur bra det fungerar här på Ragn-Sells, och vilket stöd vi skyddsombud har från verksamheten. Då blir jag riktigt stolt, berättar Lars.