Lars Nordengren

Ragn-Sells säkerhetschef har affären i fokus

Att bygga partnerskap i avtal där säkerhet har stor betydelse. Så summerar Ragn-Sells säkerhetschef sitt uppdrag framåt. Möt Lars Nordengren Tammik som kombinerar säkerhetstänk med sinne för affärer.

31 jan 2024

Sedan april 2023 är Lars Nordengren Tammik ny säkerhetschef på Ragn-Sells. Han bidrar med ny spetskompetens inom säkerhetsområdet, det vill säga med fokus på skydd av säkerhetskänslig verksamhet. I sitt arbete vill han dra nytta av att Ragn-Sells redan ligger långt fram när det gäller säkerhet kopplat till arbetsmiljö. 

– Ragn-Sells har en hög säkerhetsnivå inom arbetsmiljö vilket också hänger ihop med den övergripande säkerheten. Allting handlar om att stärka hela säkerhetskulturen inom Ragn-Sells. En grundprincip är att det ska vara lätt att göra rätt, berättar han. 

Drivs av att hjälpa andra 

Till Ragn-Sells kommer Lars från en tjänst som säkerhetschef på Trafikverket. Dessförinnan har han haft en omväxlande karriär och hunnit med roller inom allt från yrkestrafik och bevakning till avtal och affärer. Men drivkraften har hela tiden varit densamma. 

– I grunden är det jättelätt. Jag vill hjälpa människor. Det började när jag fick barn. Det var något som hände då och gjorde att jag ville bidra till samhället på något vis. 

De två barnen är i dag mer eller mindre utflugna, och Larsdelar huset söder om Stockholm tillsammans med hustrun Caroline och den franska bulldoggen Ison. Men viljan att hjälpa andra består, och den genomsyrar även hans syn på ledarskap. 

– Jag är inte den som står vid sidan och övervakar vad andra gör, utan jag är med och drar i plogen tillsammans med övrig personal. 

Information och samarbete i centrum 

En central uppgift för Lars är att arbeta med säkerhetsskyddade upphandlade avtal inom Recycling. Men han finns även tillgänglig för att stödja arbetet med säkerhetsfrågor inom hela Ragn-Sells. En översyn av befintliga rutiner och skyddsåtgärder är redan i full gång. 

– Vi synar våra processer och har planer på att stärka vår säkerhetsnivå där det specifika behovet finns. Vi lyssnar aktivt på vart omvärlden styr oss och vad som händer lokalt, för att kunna bemöta det proaktivt. 

Vilka insatser som ska göras utgår från löpande omvärldsbevakning, och Lasse söker löpande information hos samhällsaktörer som polis och säkerhetspolis. Men han betonar också vikten av internt samarbete och informationsutbyte. 

– Jag är beroende av information för att kunna möta kollegor och kunder på bästa sätt. Mina samarbeten sträcker sig över hela Ragn-Sells, men är kanske mer specifikt kopplade till funktioner som Compliance, HR och Informationshantering/IT – och självklart till affärscheferna i respektive region. 

Information, stöd och kommunikation är också nyckeln till att ytterligare stärka säkerhetskulturen, menar Lars. Han märker att allt fler börjar få upp ögonen för hans kompetens och hör av sig med säkerhetsfrågor. 

– Händer det något ska man rapportera till sin närmaste chef. Men jag har en öppen dörr och försöker finnas till hands för alla, från vd till miljöarbetare, säger han. 

Säkerhet är en god affär 

För Lars handlar dock säkerhet om mer än staket och personskydd. Han ser säkerhetsarbetet som ett utmärkt sätt att också stärka Ragn-Sells varumärke. 

– När man har kompetens inom säkerhetsskydd, är det vissa kunder som säger "oj, vad bra". Så vi lägger ihop mina gamla meriter inom affärsmannaskap, avtalsförvaltning och säkerhetsskydd i ett paket och strävar mot partnerskap med våra kunder. 

Partnerskap i detta sammanhang handlar om att bygga förtroende och relationer ute hos kunder med säkerhetskänslig verksamhet. Då är god kommunikation avgörande, så att man lägger säkerhetsambitionen på rätt nivå som speglar kundens behov.  

– Vi ska ge det där lilla extra som gör det värt att ha Ragn-Sells som leverantör. Att meddela kunden att om vi gör på ett visst sätt blir det både effektivare för kunden och bättre för oss. Det vinner alla på.