Lars Lindén, CEO på miljöföretaget Ragn-Sells
Om vi menar allvar med att tackla problemen måste vi börja använda de råvaror vi redan har i stället. Det gör vi bäst genom att satsa på cirkularitet, samarbete och innovation, säger Lars Lindén, vd och koncernchef på miljöföretaget Ragn-Sells.

Samarbeten genom hela värdekedjan avgörande

Lärdomar från COP26 | Nyligen avslutades FN:s klimatkonferens COP 26 i Glasgow. För att få ned utsläppen och bromsa klimatförändringarna behöver vi ändra vårt sätt att använda råvaror i grunden. Därför var Ragn-Sells på plats i Glasgow för att visa upp cirkulära lösningar, lyfta vikten av samarbeten för att skapa nya cirkulära flöden och inspirera beslutsfattare.

03 dec 2021

– Nära hälften av världens koldioxidutsläpp beror på att vi hela tiden skaffar fram nya råvaror till allt vi tillverkar. Samma sak gäller 90 procent av förlusten av biologisk mångfald och 90 procent av hotet mot tillgången till rent vatten. Om vi menar allvar med att tackla problemen måste vi börja använda de råvaror vi redan har i stället. Det gör vi bäst genom att satsa på cirkularitet, samarbete och innovation, säger Lars Lindén, vd och koncernchef på Ragn-Sells.

Efter tuffa slutförhandlingar försvagades det utkast till slutdokument som tagits fram. Ändå blev det första gången som en slutdeklaration från ett COP-möte överhuvudtaget nämner fossila bränslen och subventioner av utsläpp. Dessutom presenterade EU, USA och en rad partnerorganisationer en förbindelse om att kapa utsläppen av den kraftfulla växthusgasen metan med 30 procent till 2030, något som beräknas leda till att uppvärmningen minskar med åtminstone 0,2 grader till 2050. Redan har 103 länder, motsvarande 70 procent av världsekonomin, anslutit sig till löftet. Det är positivt, men takten måste öka ytterligare till nästa klimattoppmöte i november 2022.

– Det är bara genom att gå över till en cirkulär ekonomi som vi har en chans att klara kampen mot klimatförändringarna. Därför måste världens länder väldigt snart visa hur de vill skynda på övergången till en cirkulär ekonomi, säger Lars Lindén.

Ragn-Sells verkar för att det ska bli obligatoriskt att redovisa åtgärder för ökad cirkularitet i de åtgärdsplaner alla länder ska lämna in (så kallade nationally determined contributions, NDC).

För att inspirera världens beslutsfattare att göra det enklare och mer lönsamt för fler företag att använda återvunnet material var Ragn-Sells värd och deltog i totalt 15 seminarier på fem olika scener i Glasgow. Cirkulära materialflöden och gränsöverskridande samarbeten över hela värdekedjan stod i fokus.

På temat cirkulär sanering visades Ragn-Sells samarbete med den världsledande golvtillverkaren Tarkett upp som ett tydligt exempel på hur samarbeten genom hela värdekedjan kan bidra till dramatiskt sänkta utsläpp. Ragn-Sells teknik gör det möjligt att ta fram fyllmedel till golv med helt andra råvaror än dagens kalkbrytning, nämligen aska från energiutvinning i Estland och infångad koldioxid. På det viset binder processen mer koldioxid än den släpper ut. EU:s energikommissionär Kadri Simson, Estlands premiärminister Kaja Kallas och landets nyss avgångna president Kersti Kaljulaid deltog i samtalet.

Vikten av gränsöverskridande samarbeten lyftes även av Jan Svärd och Anna Lundbom, vd respektive marknadschef för Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, som visade upp tre olika cirkulära lösningar. EasyMinings patenterade teknik Ash2Phos, som gör det möjligt återvinna fosfor ur avloppsslam, illustrerades genom samarbeten med Kemira i Helsingborg samt med Danmarks största avloppsvattenföretag och Hjørrings kommun i Danmark. Även samarbetet med tyska Gelsenwasser, som bygger flera anläggningar i Tyskland med Ash2Phos-tekniken, lyftes fram.

– Ingen kan bli cirkulär på egen hand. För att gå över till ett cirkulärt samhälle behöver vi fler samarbeten genom hela värdekedjan, tvärs över gamla gränser mellan branscher och länder. Därför är det så viktigt att företag, beslutsfattare, forskning och samhällsaktörer träffas på det sätt som skedde i Glasgow, säger Lars Lindén.

Ragn-Sells var ett av 18 svenska företag, tillsammans med bland andra ABB, Alfa Laval, Ericsson, SSAB och Volvo, som Business Sweden bjudit in för att diskutera innovativa lösningar som kan hantera klimatutmaningen och driva på övergången till den cirkulära ekonomin.

Fakta: COP26

  • COP (Conference of the Parties to the UN Convention on Climate Change) är en årlig klimatkonferens, anordnad av FN.
  • COP26 hölls i Glasgow mellan den 31 oktober och 13 november. Nästan 200 länder deltog, liksom ett stort antal företag, organisationer och miljöaktivister från hela världen.
  • Under klimatmötet beslutades att länder uppmuntras skärpa sina klimatmål redan 2022 och att stödet för klimatanpassning ska fördubblas till 2025. För första gången omnämndes fossila bränslens roll i klimatomställningen i slutdokumentet.
  • EU, USA och flera partnerorganisationer tillkännagav ett löfte om att minska utsläppen av metan med 30 procent till 2030 jämfört med 2020 års nivåer. 103 länder, som står för 70 procent av världsekonomin och mer än hälften av människans metanutsläpp, har hittills anslutit sig till löftet som kallas Global Methane Pledge.