borlange_HERO.jpg
Från vänster: Christian Olhans, affärsområdeschef avfall inom Borlänge Energi, Peter Dahlberg, avdelningschef för Ragn-Sells i Borlänge och Lars Larsson, vd Borlänge Energi.

Gott om konkreta exempel på cirkuläritet i Borlänge kommun

I Borlänge finns det många konkreta exempel på hur kommunen kan ställa krav på återvunnet material i kommunala upphandlingar. Att köpa begagnade kontorsmöbler, återanvända byggmaterial och ställa krav på fossilfria produkter är några av dem.

16 nov 2018

Klimatfrågan ligger högt på agendan i Borlänge kommun och där är kraven på återvunnet material i kommunala upphandlingar en viktig del.

– Vi var tidigt ute och började ställa krav redan på 90-talet, bland annat på återanvändningsbara material i byggnader. Vi har ett stort fokus på det här, säger Christian Olhans, affärsområdeschef vid Borlänge energi.

I kommunen finns det gott om goda exempel, vilket Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans uppmärksammade i samband med att han diplomerade Borlänge kommun som cirkulära fortlöpare.

– Det är uppenbart för mig att det jobbas brett i kommunen med att identifiera områden där ökade grader av återvunnet material efterfrågas. När jag frågade om de i sina genomförda upphandlingar för att upphandla återvunnet hade fått överklaganden så blev svaret snabbt ”nej aldrig, det gäller bara att våga”.

Viktigt att ställa krav

Att jobba med varje upphandling och att alltid ställa frågor om det går att få återvunnet eller återbrukat är en del av framgången i Borlänge, menar Christian Olhans.

– Det viktigaste är att man ställer krav och att man känner sin marknad på ett sånt sätt så att man kan ställa krav. Även om inte kraven finns på marknaden kan man börja ställa krav – så att marknaden får anpassa sig och börja tänka i de banorna. Skallkrav är bra, liksom att jobba med schyssta index. Rättvisande index minskar risken för anbudsgivare så att en god relation skapas, säger Christian Olhans.

Konkreta exempel på hur man i Borlänge jobbar med återvunnet material finns det gott om. Som när Borlänge Energi skulle bygga nytt kontor och ville inreda det med begagnade möbler.

– Det gick inte att få tag i först, sa man, men det gick jättebra visade sig och vi köpte in alla kontorsmöbler via ett företag som säljer begagnade sådana, säger Lars Larsson, vd vid Borlänge Energi.

Ta till vara – ett guldkorn

Stora glaspartier som gjort sitt i en kommunal byggnad fick nytt liv i en annan. Ett annat exempel är när man vid upphandling om avfallskärl ställde krav på fossilfri plast i första hand och återvunnen plast i andra hand. Ytterligare ett gott exempel är den kommunala verksamheten Ta till vara.

– Den är viktig ur flera perspektiv, dels för att man återvinner och återanvänder saker och dels för att det ger sysselsättning till mellan 60 och 80 personer som står långt från arbetsmarknaden. På Ta till vara renoverar de möbler, har elektronik- och cykelverkstad, det finns sömmerskor som lagar textil och syr utklädningskläder till kommunala verksamheter, och så vidare. Ta till vara är ett riktigt guldkorn och stämningen på plats är mycket god.

”Alla kan och måste bidra”

Pär Larshans kommer att ta med sig många av de goda exempel han sett i Borlänge när han träffar andra kommuner runt om i landet.

– En medarbetare till Lars Larsson, VD för Borlänge energi, berättade för oss att VD själv på det senaste ledningsgruppsmötet inlett med att utmana ledningsgruppen att tänka hur Borlänge kan bidra till att uppfylla IPCC-rapportens ambitioner, vilket är ett minskat klimatavtryck.  Det var verkligen att visa ledarskap som direkt ledde till nya diskussioner och åtgärder där det är uppenbart att Borlänge förstår att alla kan och måste bidra och de vill gå före, säger Larshans.