Ragn-Sells vill få fler hållbara ledare
Att ha självinsikt och kunna leda sig själv är en förutsättning för att sedan leda andra

Ragn-Sells vill få fler hållbara ledare

Sedan 2015 har cirka 250 personer gått Ragn-Sells interna utbildning i Förtroendefullt samarbete. Målet är att skapa hållbara ledare som i sin tur skapar förtroendefulla relationer med sina medarbetare.

20 nov 2017

Inom Ragn-Sells erbjuds basutbildningen Förtroendefullt Samarbete för alla chefer och nyckelkompetenser. Syftet är att förstå de krav och förväntningar som ställs på ledarskapet, öka självinsikten och bygga tillitsfulla relationer genom att använda de verktyg som erbjuds i programmet. I programmet får deltagarna ökad självinsikt för att kunna leda sig själv. Detta är en förutsättning för att sedan leda andra personer och att hantera de utmaningar som uppkommer i vardagen. Förtroendefullt samarbete initierades 2015 och sedan dess har 250 personer deltagit i utbildningen som är på tre plus en dag.

–     För att skapa långsiktig effektivitet behövs näring i form av förtroendefulla relationer. För oss på Ragn-Sells är det viktigt med hållbara ledare, såväl på arbete som på hemmaplan och här är förtroendefullt samarbete viktigt, säger Kristina Eklund Nielsen, Chef Strategisk Kompetensutveckling Ragn-Sells Akademin.

Ragn-Sells vill få fler hållbara ledare

Rent konkret innehåller utbildningen element som bidrar till ökad självinsikt kring beteendemönster vid konflikt och förhandling samt verktyg för att medvetet agera konstruktivt och långsiktigt. Metoden är välbeprövad består av både teori och praktiska övningar.

–     Medarbetarnas engagemang, motivation och samarbetsförmåga blir en allt viktigare fråga. Vad ledare gör eller inte gör med denna arbetskraftspotential har betydande konsekvenser för vår framtida framgång i Ragn-Sells. En gemensam faktor bland organisationer över hela världen är behovet av att mer effektivt förstå och använda folks talanger, kompetens och energi.

–     För att vara marknadsledande, tillvarata ny information, hantera förändringar i omvärlden, ny teknik, möta olika kulturer och så vidare krävs det ett ledarskap som har en förmåga att möta olikheter, ta fram potentialen och en förmåga att samarbeta som blir allt viktigare. Dessa färdigheter är exempel som vi tränar på i Förtroendefullt Samarbete, säger Kristina Eklund Nielsen.