Ragn-Sells vill att fler kommuner upphandlar återvunnet

Ragn-Sells vill att kommuner upphandlar återvunnet

I ett flertal Sifoundersökningar och enkäter har Ragn-Sells sedan 2018 kartlagt kommuner och invånarnas vilja att handla varor som är producerade på återvunnet material. Arbetet ska driva på omställningen till en cirkulär ekonomi.

12 jul 2020

– Vårt sätt att leva bygger på en ohållbar användning av naturresurser. Därför är det absurt att det fortfarande ofta är billigare att bryta nya råvaror än att använda återvunna. Ju fler som aktivt väljer varor som är gjorda av återvunnet material, desto fortare kan vi ändra på det, säger Kommunikationschef Cecilia Zarbell.

Den första enkäten från 2018 visade att endast åtta kommuner ställde krav på återvunnet material i sina riktlinjer för upphandling. Samtidigt visade en enkät riktad till konsumenter att nio av tio vill att deras kommun tar ett större ansvar för hållbar utveckling.

Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, valde att uppmärksamma de kommuner som kommit längre i deras hållbarhetsarbete. I mars 2019 delade han ut flera diplom till de kommuner som väljer att upphandla återvunnet. Uppsala kommun var en av dem.

Uppsala fick diplom 2019 som en cirkulär förelöpare Uppsala fick diplomet "cirkulär förelöpare" 2019

I den senaste undersökningen från 2020 svarar 21 kommuner att de prioriterar återvunnet material, vilket är mer än dubbelt så många som i fjol.

– Det är väldigt glädjande att allt fler kommuner använder kraften i sin upphandling och knuffar på för ett cirkulärt samhälle. Nu behöver många fler följa deras exempel – omställningen går fortfarande alldeles för långsamt, säger Pär Larshans.

Ragn-Sells pressmeddelanden om arbetet med att få fler kommuner att upphandla återvunnet:

2020.11.10 Det är i verksamheterna som jobbet görs
2020.11.10 Kalmar – årets cirkulära förelöpare
2020.07.27 Åtta av tio svenskar vill att deras kommun upphandlar återvunnet
2020.06.23  Allt fler kommuner väljer återvunnet
2020.03.31  Sex av tio vill minska sin klimatpåverkan i år
2019.12.11  Åtta av tio vill ge återvunnen elektronik i julklapp
2019.06.10  Kommunkartläggning 2019: Mycket få kommuner upphandlar återvunnet
2019.03.19 Bara var sjätte statlig myndighet uppmanas köpa återvunnet
2019-02-07  Uppsala kommuns plastinitiativ uppmärksammas av Ragn-Sells
2018.12.27  Två av tre svenskar: Svårt att veta hur prylar ska återvinnas
2018.11.16  Fem tips för mer återvunnet i upphandling
2018.10.30  Ragn-Sells diplomerar Borlänge kommuns krav på återvunnet material i kommunala upphandlingar
2018.08.02 Nio av tio svenskar vill att deras kommun väljer återvunnet material
2018.06.19 Ny kartläggning: Obefintliga krav på återvunnet material i kommuners upphandling