Säkerhet i fokus på Nya Karolinska
Savas Tuncer, till vänster, och Patrik Hagström, till höger, sköter avfallslogistiken i Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Fredric Andersson är chef för servicetjänster som ansvarar för uppdraget. Här står trion vid de komprimatorer som hanterar de stora avfallsmassorna i sjukhuset.

Säkerhet i fokus på Nya Karolinska

I november förra året öppnade den första delen av Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Ragn-Sells sköter alla avfallsflöden i sjukhuset och har tillsammans med kunden, Coor, ett tätt samarbete med stort säkerhetsfokus. "Här har vi samverkat mellan olika verksamheter; med skyddsombud, personal samt kund. Vi har varit ute i god tid och gjort ett exemplariskt arbete, säger Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef."

17 okt 2017

När den första delen av Nya Karolinska öppnade för patienter i november förra året hade Ragn-Sells redan varit verksamma i den dagliga gods- och avfallshanteringen i ett halvår.

– Vi jobbar med bemannade lösningar hos kunden och har två medarbetare som arbetar med avfallsflödet stationerade i sjukhuset. Vi har varit med från början, från byggnadsarbetsplats till driftsättning, säger Fredric Andersson, chef vid Servicetjänster.

Kunden, Coor, sköter all fastighetsservice i Nya Karolinska där avfallshanteringen är en del av godslogistiken, en upphandling som Ragn-Sells sköter som underentreprenör i ett treårigt avtal. Redan initialt etablerades ett tätt samarbete med Coor där Ragn-Sells säkerhetskoncept Safety First genomsyrat arbetet. Riskbedömningar genomfördes i ett tidigt skede, innan etablering, i samverkan med sektionschefer från både servicetjänster och container samt miljöarbetare, skyddsombud och representant från arbetsmiljöenheten.

– Vi gjorde också en riskanalys precis i anslutning till öppnandet – och följde upp den under våren. Det fungerade väldigt bra eftersom vi snabbt kunde åtgärda de problem som fanns. Allt för ofta lyssnar vi bara på kunden och accepterar utan att sätta ner foten. I det här samarbetet har vi varit tydliga, lyft problematiken och fått gehör hos kunden. Det är jag stolt över, säger Fredric Andersson.

Risker undanröjdes

Genom riskbedömningen undanröjdes flera risker innan etableringen. Det handlade framförallt om de komprimatorer som hanterar de stora avfallsmassorna i sjukhuset. Till en början var tömningarna av dem inte säkra men efter riktade riskanalyser har de åtgärdats genom bättre tekniska lösningar. Förutom en säker arbetsmiljö för Ragn-Sells medarbetare har arbetssättet medfört ett stort förtroende hos kunden som tar riskanalyserna på allvar och uppskattar Ragn-Sells säkerhetsfokus.

Ragn-Sells tar hand om avfallet på Nya Karolinska sjukhuset Inom avfalls- och godslogistiken på Nya Karolinska sjukhuset används den senaste tekniken. Robotar transporterar både varor och avfall via kulvertar och specialutformade hissar.

Det är Ragn-Sellsmedarbetarna Patrik Hagström och Savas Tuncer som sköter avfallslogistiken på Nya Karolinska sjukhuset. Varje dag hanterar de stora och komplexa avfallsflöden med allt från farligt till organiskt avfall. Till sin hjälp har de en specialutformad miljöstation och den senaste tekniken, bland annat i form av robotar.

Tajt samarbete


En del av avfallet sorterar Patrik och Savas manuellt i godsmottagningen medan de stora volymerna hamnar i komprimatorerna i den stora avfallscentralen, dit de kommer via den avfallsug som finns i sjukhuset.
– Här har vi fått vara med och sätta rutinerna från noll vilket har varit väldigt bra. Vi har ett tajt samarbete med Coor och har morgonmöten varje dag där vi går igenom vad som är på gång, berättar Patrik.

Var tredje vecka genomförs också driftsmöten där även sektionschefen Fredric Andersson och kundansvarig Peter Göthe medverkar.
– Genom att ha högt i tak och stort förtroende för varandra blir det aldrig några stora puckar utan saker vi med enkelhet kan lösa. Det här ett väldigt bra arbetssätt, säger Fredric.

Han får medhåll av Patricia Minör, gruppledare för logistik vid Coor samt Patrik och Savas arbetsledare.
– Vi har ett väldigt gott och nära samarbete med Ragn-Sells. Både jag och Fredric har varit med sedan långt tillbaka och har byggt upp ett flexibelt samarbete som är mycket viktigt för oss. Vi uppskattar också att både Fredric och Patrik och Savas, som är med i det dagliga arbetet, är väldigt lösningsfokuserade.