kalmar_cirkulara forelopare.jpg
Ragn-Sells har utsett Kalmar kommun till cirkulära förelöpare

Kalmar – årets cirkulära förelöpare

När Ragn-Sells lät undersöka i vilken mån landets kommuner prioriterar återvunnet material i sina upphandlingar utmärkte Kalmar kommun sig. Därför diplomerar Ragn-Sells Kalmar som cirkulära förelöpare. Miljöfrågan är central i Kalmar och kommunen gör ett särskilt miljöbokslut varje år.

10 nov 2020

– För två år sedan lyfte vi just det här med att recirkulera saker och la ett stort arbete på att styra upp nya riktlinjer för upphandling, säger Ingemar Einarsson (C), kommunalråd.

Ragn-Sells kartlägger varje år, med hjälp av en Sifo-undersökning, i vilken mån kommunerna prioriterar återvunnet material i sina upphandlingar. I år svarade 21 kommuner att deras riktlinjer för upphandling säger att varor tillverkade av återvunnet material ska prioriteras. Det motsvarar tio procent av de 204 kommuner som besvarat Ragn-Sells enkät. Det är en tydlig uppgång jämfört med förra året, när bara tio kommuner uppgav att de ställer någon form av krav på återvunnet material.

Kalmar är den av kommunerna som deltagit i undersökningen som utmärker sig mest. Därför har Ragn-Sells valt att utse Kalmar kommun som årets cirkulära förelöpare.
– Av de kommuner som djupanalyserats så är Kalmar den av kommunerna som har flest olika aktiviteter igång. Återanvändning av kontorsmöbler är praxis, bilpooler som nyttjas av kommunens olika verksamheter och att ta bort sopkorgar för att som norm stimulera till sortering är några exempel. Särskild vikt har lagts vid upphandlingspolicyn där ytterligare förbättringspotential har identifierats av kommunen för att peka ut prioriterade flöden där mer återvunnet material kan ingå, säger Pär Larshans, hållbarhetschef vid Ragn-Sells.

– Kalmars arbetssätt med en god och löpande dialog mellan politiken och tjänstemännen lyfts som extra viktigt och bör spridas till fler kommuner, säger Pär Larshans.

Central fråga oavsett politisk majoritet

Enligt Ingemar Einarsson (S), som är kommunalråd i Kalmar, är utmärkelsen en bekräftelse på att man jobbar åt rätt håll.
– Miljöarbetet i Kalmar kommun sträcker sig långt tillbaka i tiden och har varit en central fråga oavsett politisk majoritet. Ett grönare Kalmar finns med i vår budget som en av tre tunga profilfrågor. Något som också betytt mycket är det särskilda miljöbokslut vi gör varje år. Vi arbetar över hela fältet och fokuserar på något varje år. För två år sedan lyfte vi just det här med att recirkulera saker och la ett stort arbete på att styra upp nya riktlinjer för upphandling, säger han och fortsätter:
– Att det vi gör uppmärksammas på det här sättet är ett kvitto på att vi gör rätt saker. Diplomet pryder stolt fikarummet i stadshuset.

Något som enligt Einarsson är avgörande i Kalmar kommuns framgångsrika hållbarhetsarbete är att man har två strateger som arbetar enbart med miljö och hållbarhet.
– De är inte knutna till någon nämnd eller förvaltning utan jobbar övergripande med miljöfrågor, tillsammans med oss politiker. De är en otrolig resurs i det här.

Ambitionen framledes är att Kalmar kommun ska bli ännu bättre på att prioritera återvunnet material i sina upphandlingar – och att fortsätta det aktiva miljöarbete som genomsyrar kommunen.
– Miljöfrågan kommer förmodligen att spela en central roll i nästa val, i alla fall för oss majoritetspartier säger Ingemar Einarsson.
– Något som ligger i startgroparna är att göra ytterligare insatser för att kommuninvånarna ska bli ännu bättre på återvinning och att den ska ske hushållsnära, avslutar Ingemar Einarsson.