Jörgen Svensson och hans kollegor utför ca 700 cisternkontroller i Mälardalen varje år.
Jörgen Svensson och hans kollegor utför ca 700 cisternkontroller i Mälardalen varje år.

Jörgen Svensson, cisterntekniker

Numera är det lag på att besiktiga oljecisterner i Sverige. Många villor har fortfarande en oljetank i sin källare och det är också vanligt att stora bondgårdar har en så kallad farmartank på gården. Jörgen Svensson har varit cisterntekniker på Ragn-Sells i många år och vi ställde några frågor till honom om varför det är viktigt att göra en regelbunden kontroll.

05 feb 2022

Är det lag på att besiktiga en oljecistern?

Ja, sedan år 2000 måste alla fastighetsägare besiktiga sin oljecistern. Naturvårdsverket och MSB har tagit fram föreskrifter för cisterner och det är du som cisternägare som har ansvar för att de följs. Är man osäker på vad som gäller för din tank kan du kontakta din kommuns miljöförvaltning. Gör man ingen besiktning riskerar man att få ett vite från kommunen.

Varför är det viktigt att utföra regelbundna kontroller?

Syftet är att i tid upptäcka brister på tanken och förhindra läckage ut i naturen. Har det gått för långt och man behöver reparera skador, i värsta fall byta ut tank, kan det bli väldigt dyrt. Har du inte gjort en besiktning i tid gäller inte försäkringen.

Jörgen Svensson och Rikard Klarås besiktigar här en farmartank på en gård i Bro kommun. På bilden: Jörgen Svensson och Rikard Klarås besiktigar en farmartank på en gård i Bro kommun.

Hur vet jag när det är dags för kontroll?

Det står på din cistern/tank eller så ska det ha protokollförts. Regeln säger att man ska göra en besiktning var sjätte år på stålcisterner ”S-cistern” och vart tolfte  år på plast/rostskyddade ”K-cisterner” men på vattenskyddsområden så kan den tiden halveras beroende på hur cisternen är placerad. Olika regler gäller också om du t ex ska installera en ny eller flytta. Är man osäker kan man alltid ringa oss! Vi har dokumenterat alla uppgifter om din cistern i vårt kundsystem.

Hur går det till?

Först tömmer vi tanken på oljan. Vi kan lagra upp till 12 kbm i vår tankbil. Sedan suger vi upp allt slam och smutsigt vatten. Efter det rengör vi tanken och kontrollerar skicket. Bland annat undersöker vi sprickor och eventuella rostangrepp. Vid mindre skador kan vi åtgärda det på plats (ca 60% får en anmärkning). All användbar olja pumpas sedan tillbaka. Till sist skriver vi en rapport som kunden får en kopia på.

Ragn-Sells är ackrediterade för att utföra cisternkontroller (SWEDAC)