Ragn-Sells hanterar schaktmassor från Inre hamnen, Norrköpings nya stadsmiljö
Tack vare sin kapacitet och Häradsuddens strategiska läge kan Ragn-Sells ta emot stora mängder schaktmassor från bygget i Inre hamnen.

Här hamnar ’Inre hamnen’

I takt med att Inre hamnen, Norrköpings nya stadsmiljö, växer fram ska stora volymer förorenad schaktmassa hanteras. Det uppdraget har Ragn-Sells som, tack vår anläggning Häradsuddens kapacitet och strategiska läge, kan ta emot de stora mängder schaktmassor som bygget genererar samt hantera det farliga avfall som massorna innehåller.

19 mar 2018

Med målet att skapa Sveriges härligaste stadsmiljö växer en ny del av innerstaden i Norrköping fram, med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål. Bygget sker i etapper och just nu pågår etapp ett.

– Tidigare har det varit hamnverksamhet och industrier i området vilket gör att det är stora volymer förorenade massor som schaktas bort. Vi har uppdraget att ta hand om massorna och vann upphandlingen tack vare att vi har kunskap och erfarenhet, har kapacitet att ta hand om stora volymer och är attraktiva vad gäller pris.  Vi har även ett bra transportavstånd; till vår anläggning Häradsudden är det femton kilometer, säger Mats Glad, affärsansvarig för Inre Hamnen vid Ragn-Sells i Norrköping.

Inre hamnen, Norrköpings nya stadsmiljöInre hamnen i Norrköping. Foto: Norrköpings kommun

Kan behandla farligt avfall
Ragn-Sells påbörjade uppdraget i september. I etapp ett har man hanterat schaktmassorna från kolkajen, där man tidigare lossade kol.

– Hittills har vi tagit emot cirka 25 000 ton till vår anläggning. Massorna har gått till deponering eller använts som terrasseringsmaterial vid sluttäckning.

Nästa etapp är betydligt mer omfattande då den gamla gasverkstomten ska schaktas ur.

– Där blir det uppskattningsvis uppemot 150 000 ton som vi ska hantera med start i höst någon gång. Den delen består delvis av kraftigt förorenade massor. Det är Ragn-Sells bra på att hantera, framförallt kan vi behandla farligt avfall på ett bra sätt. Vårt mål är att alla jordar skall behandlas så att de uppfyller kraven att deponeras på en icke farligt avfall deponi, säger Mats Glad.

Bra samspel internt
Gasverkstomten består till stor del av PAH-föroreningar (polycykliska, aromatiska kolväten) – som ofta är en utmaning att behandla. Ragn-Sells har lång erfarenhet och stor kunskap inom att behandla förorenade jordar.  Tester av olika behandlingsmetoder för jordarna från inre hamnen pågår.

– Vårt uppdrag börjar när massorna kommer till anläggningen. Samtidigt som man schaktar ur så pågår en arkeologisk urgrävning vilket gör att massorna inte kommer med ett jämnt flöde. Därför får vi hyra in extrapersonal när det är toppar. Vi har också ett väldigt bra samspel mellan anläggning och produktion, vilket är en förutsättning när man ska ta emot de här volymerna, säger Mats Glad.

.