Ragn-Sells stöttar Rena Mälaren och återvinner skräpet från Mälarens botten.

Ideellt arbete renar Stockholms vattenmiljö

Det började med ett rop på hjälp i ett reportage på TV4. Några dykare från frivilligorganisationen Rena Mälaren behövde hjälp med att ta hand om och forsla bort allt skräp de plockat upp från Mälarens botten. En medarbetare på Ragn-Sells såg programmet och idag hjälper företaget till med insamling och behandling av avfallet som hittas på botten.

11 nov 2020

Rena Mälaren har sedan 2018 arbetat ideellt med att rena Mälarens och Östersjöns botten från avfall. Syftet är att få bort gifter och väcka opinion för att få människor att sluta slänga saker i vår vackra vattenmiljö.

Ragn-Sells säljare Fredric Hansson var den som ringde upp grundaren och dykaren Fredrik Johansson för att höra mer om organisationens behov.

- De jobbar helt ideellt och behövde verkligen hjälp. Eftersom vi arbetar mycket med vattenfrågan så var vi såklart intresserade av att hjälpa till. Vi har ju också bra möjligheter att återvinna mycket av det som plockas upp från botten.

Mycket går att återvinna

Idag hjälper Ragn-Sells organisationen genom att ställa ut avfallssäckar på de olika platser i Stockholmsområdet som dykarna arbetar vid. Ragn-Sells samlar sedan in avfallet och tar det till närmaste behandlingsanläggning. Mycket av det som plockas upp, som exempelvis olika metaller, går fortfarande att återvinna, trots att det legat i vatten en längre tid. Men det är också en hel del av det om dykarna får upp som klassas som farligt avfall, vilket är direkt farligt för våra vattendrag. På Rena Mälarens hemsida skriver de att projektet hittills har bärgat bland annat en bil, 489 elsparkcyklar och 14 ton blybatterier.

Elsparkcyklar är vanligt att dykarna hittar på botten Många elsparkcyklar plockas upp från botten av Mälaren.

Vatten en viktig fråga för Ragn-Sells

Ett av Ragn-Sells viktigaste uppdrag är att avgifta samhället, och företaget arbetar aktivt med vattenfrågan, både i samhället i stort men framförallt på sina egna anläggningarna. Mycket av det avfall som kommer in till anläggningarna är just förorenat vatten och fokus är att utveckla nya reningsmetoder. Förutom Rena Mälaren stöttar Ragn-Sells Stockholm International Water institute (SIWI) samt norska Hold Norge Rent – två organisationer som lägger stort fokus på att rena ländernas vatten.

Läs mer om Rena Mälaren här