Helena Nyman, Nationell GIS-samordnare på Ragn-Sells
Kommunikationsavdelningen intervjuade Helena på Norrviken i Sollentuna.

På hal is med ny GIS-samordnare

Under en solig lunchtur på långfärdsskridskor träffade Kommunikationsavdelningen nya kollegan Helena Nyman, Nationell GIS-samordnare på Ragn-Sells sedan december 2017. Eftersom tjänsten är helt ny, och många inte vet vad GIS är, fick Helena berätta mer om vad hon ska arbeta med.

21 mar 2018

Vad är GIS?
GIS står för ”geografiskt informationssystem” och är ett system som används för att samla, analysera och presentera geografisk information, även kallad geodata. Enkelt uttryckt är geodata all information som är kopplad till en geografisk position. För oss på Ragn-Sells handlar det om fastigheter, deponier, tillståndsgränser, provpunkter, ledningar, brandposter, etc. Om den geografiska informationen har någon egenskap kan även den hanteras i ett GIS. För till exempel ’ledningar’ kan det vara; material, dimension, byggnadsår, djup under marken, etc.

Varför behöver Ragn-Sells en GIS-samordnare?
Här på Ragn-Sells är det viktigt att vi har kontroll på den här informationen eftersom den hjälper till att säkerställa att vi följer givna anläggningstillstånd. Informationen behövs också vid planering av expansion och utbyggnad. Och rent allmänt för en enklare och mer effektiv drift och underhåll av våra anläggningar och fastigheter.

Vad blir din roll som GIS-samordnare?
Det blir att införa gemensamma system, arbetsrutiner och förvaltningsprocess för den geografiska information som vi behöver ha kontroll över på våra behandlingsanläggningar. I början handlar det om att bygga upp en organisation för geodatahanteringen, inventera den information som finns, fånga användarnas behov och att förmedla nyttan internt med att ha tillgång till den här informationen.

GIS-samordnare Helena är ny GIS-samordnare.

Hur trivs du än så länge här på Ragn-Sells?
Jag trivs jättebra och har blivit väldigt väl mottagen av alla de fantastiska kollegor jag hittills mött. Det känns väldigt roligt och utmanande att få vara delaktig i arbetet med att bygga upp ett helt nytt gemensamt arbetssätt och system kring hanteringen av geodata.

Åker du ofta långfärdsskridskor?
Nej, det är 15 år sen sist men ett par lunchturer på Norrviken har nu gett mersmak. Det är lite vingligt i början men väldigt roligt, och något jag varmt rekommenderar. Framförallt som idag när solen tittar fram. Jag försöker vara ute och träna så mycket jag hinner. På sommarhalvåret är jag gärna ute och springer eller cyklar några gånger i veckan.

Kuriosa; GIS-ingenjörer är i Sverige en liten yrkesgrupp (uppgift från maj 2017) men GIS-ingenjörernas arbete får allt större betydelse inom branscher som exempelvis samhällsplanering, miljövård, transporter, bygg- och anläggningsarbeten samt inom fastighetsbranschen (källa: www.framtid.se/yrke/gis-ingenjor).

 

Lär känna fler medarbetare: