Ragn-Sells erbjuder verkstäder lösningen Hållbar verkstad

Hållbar verkstad - ansvarsfull avfallshantering

Hållbar verkstad är en skräddarsydd lösning för bilverkstäder och andra verkstadstyper. Lösningen innehåller allt som en bilverkstad behöver för en korrekt och miljövänlig avfallshantering, så att medarbetarna i ännu större utsträckning kan koncentrera sig på den dagliga verksamheten.

13 jan 2023

Bilverkstäder ser såklart väldigt olika ut med varierande förutsättningar och olika behov vad gäller avfallshantering. Vissa har tillgång till eget eller gemensamt avfallsrum, andra använder uteplatser eller andra ytor för förvaring av avfall.

– Vi på Ragn-Sells har många års erfarenhet av att optimera avfallslösningar för alla typer av verkstäder, både stora kedjor och små lokala företag. Hållbar verkstad-lösningen omfattar det som är relevant och viktigt för en bilverkstad, säger Andreas Reenberg Hansen, nationell försäljningschef på Ragn-Sells Sverige.

Tydliga krav på sortering

Kraven på sortering och avfallshantering för en bilverkstad är tydliga och det kommer hela tiden nya regler. Av den anledningen är det viktigt att arbeta med leverantörer som håller dig uppdaterad i denna snåriga djungel av lagar och regler.

– Mycket av det avfall som uppstår på en bilverkstad definieras som farligt avfall, och ska hanteras därefter. Det handlar ofta om avfall som lätt kan antändas eller på annat sätt utgöra en risk, vilket av säkerhetsskäl kräver korrekt hantering och förvaring. Hållbar verkstad ser till att det nämnda tas om hand, och att ditt företag alltid har en aktuell lösning enligt gällande regelverk, fortsätter Andreas.

Förutsatt att du har rätt utrustning, bra märkning, rapportering, utbildning och allt som ingår i Ragn-Sells lösning Hållbar verkstad har du kommit långt. I slutändan är det dock människorna som är avgörande. Ett felsorterat batteri eller en tappad oljetrasa kan orsaka brand både i verkstaden, vid transport och inne på återvinningsanläggningen.

Ragn-Sells ser avfall som en värdefull resurs och början på något nytt, och strävar alltid efter att återvinna så mycket av avfallet som möjligt till nya produkter och material. Järn och metaller blir nya produkter. Kartong blir nya kartongprodukter och så vidare. Med det tankesättet kan alla bidra till ett mer cirkulärt samhälle. Kontakta gärna oss på Ragn-Sells så berättar vi mer om Hållbar verkstad.