I Kalmar finns det gott om goda exempel som främjar cirkularitet, berättar Elvira Laneborg och Sara Gripstrand
I Kalmar finns det gott om goda exempel som främjar cirkularitet, berättar Elvira Laneborg och Sara Gripstrand Foto: Kalmar kommun

”Det är i verksamheterna som jobbet görs”

Ett systematiskt upphandlingsarbete är en av grundstenarna i Kalmar kommuns miljöarbete. Man arbetar aktivt med att få bort ämnen som inte är förnybara och att öka antalet funktionsupphandlingar. Därtill finns det gott om konkreta exempel som en gemensam bilpool, återbruket och en fritidsbank.

10 nov 2020

Sara Gripstrand är strateg för ekologisk hållbarhet vid Kalmar kommun och arbetar koncernövergripande med hållbarhetsfrågor.

– Vi jobbar systematiskt med miljö i våra upphandlingar. Alla upphandlare är utbildade och har en checklista att gå efter vid upphandling. För att ställa om till ett cirkulärt samhälle behöver vi ställa krav på giftfritt i alla upphandlingar. För oss är det även viktigt att integrera sociala hållbarhetsfrågor i det här arbetet, säger Sara Gripstrand.

I kommunen arbetar man aktivt med att få bort icke förnybara material. Plast har varit en viktig fråga och efter ett beslut på politisk nivå tog man förra året ett helhetsgrepp och började fasa ut plastanvändningen i de kommunala verksamheterna.

– Vi vill ha bort det som inte är förnybart och bestämde oss för att ta bort all engångsplast som går att ersätta med flergångsprodukter eller förnybart material. Genom att vi har ett centralförråd som köper in och beställer allt kan vi ha kontroll på det här. Då får vi genomslag ute i förvaltningarna, säger Sara Gripstrand.

I plastminskningens spår har man valt att helt sluta med vatten på flaska.

– Vi är en kranmärkt kommun för vi dricker bara kranvatten efter ett politiskt beslut. Det känns väldigt onödigt att köra runt flaskvatten över hela Sverige, säger Sara Gripstrand.

Köper tjänster och inte varor

I Kalmar strävar man efter fler funktionsupphandlingar, det vill säga att kommunen inte köper varor utan tjänster.

– Genom att utöka vår funktionsupphandling kommer vi bort från ”slit och släng”-mentaliteten och lägger ett större ansvar på leverantörerna, som vi också kan ställa krav på. Vi äger till exempel inte arbetskläderna inom kommunen utan köper tjänsten rena kläder. Samma med entrémattor i skolor och förskolor, säger Sara Gripstrand.

Det finns en uppsjö av konkreta exempel som främjar cirkularitet i Kalmar. Ett framgångsrikt sådant är den bilpool som kommunen är initiativtagare till, tillsammans med fem andra aktörer.

– Vi behöver minska antalet bilar, helst eftersom undersökningar visar att de står still 96 procent av tiden. I den gemensamma bilpoolen finns 16 elbilar, däribland en Tesla. Organisationerna som driver bilpoolen har tillgång till bilarna på dagtid. Kvällstid och helger finns de för allmänheten och andra lokala företag, säger Elvira Laneborg, miljöutvecklare i Kalmar kommun.

Har ett miljönätverk

Elvira arbetar, precis som Sara Gripstrand, förvaltningsövergripande med frågor inom ekologisk hållbarhet.

– Jag jobbar bland annat med resursanvändning, intern källsortering, transporter, biogas och en hel del med klimatkommunikation till både kommuninvånare och näringslivet, säger Elvira Laneborg och fortsätter:

– Inom kommunen finns ett jättebra miljönätverk med en miljösamordnare på varje förvaltning som kan genomföra miljöförbättringar – så att vi går fram på bred front. I miljönätverket kan vi sprida bra idéer och effektivisera arbetet.

I Kalmar finns Återbruket, som drivs i kommunal regi, där kommunens verksamheter lämnar in saker som inte längre används.

– Dit kan man gå som kommunanställd om man till exempel behöver ett nytt skrivbord – istället för att köpa nytt. Återbruket är också öppet för allmänheten. Det här är också hållbart ur en social aspekt eftersom personer som står långt från arbetsmarknaden kan arbeta på Återbruket, säger Elvira Laneborg.

Jobbet görs i verksamheterna

I kommunen finns också en fritidsbank.

– Den går ut på att privatpersoner skänker fritidsutrustning och kan även lämna på återvinningsstationerna. Det kan vara innebandyklubbor, flytvästar skridskor och annat som man har hemma i garaget som inte används. Sen kan man komma och låna det, istället för att köpa nytt. Fritidsbanken hyr också ut till fritids och förskolor, säger Sara Gripstrand.

Både Sara Gripstrand och Elvira Laneborg framhåller att kommunens framgångsrika hållbarhetsarbete är en gemensam insats från såväl politiker som kommunanställda.

– Det är i verksamheterna som jobbet görs. Det är där de politiska besluten får genomslagskraft eftersom organisationen tar det på allvar, avslutar de båda.