Ragn-Sells presenterar cirkulär lösning för gips
Ragn-Sells presenterar cirkulär lösning för gips

Ragn-Sells presenterar cirkulär lösning för gips

Gips är ett vanligt förekommande material inom byggsektorn och Ragn-Sells samlar årligen in cirka 12 000 ton gips. Nyligen initierade man ett samarbete med Gyro gipsåtervinning för att kunna återvinna gipset som, efter behandling, blir nya gipsskivor.

23 apr 2018

EU ställer höga krav på byggsektorn. Målet är att medlemsstaterna ska öka återanvändning och materialåtervinningen av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall till 70 viktprocent. Enligt EU:s avfallsdirektiv ska förberedelserna som möjliggör detta vara klara innan 2020. Det innebär att byggföretagen siktar mot att uppnå allt fler cirkulära flöden – och ställer höga krav på omhändertagande och avsättning.

– Våra kunder förväntar sig cirkulära lösningar. Vi på Ragn-Sells vill, tillsammans med våra kunder, samt produkttillverkare av byggmaterial hitta lösningar som möjliggör återvinning och återanvändning genom att förädla och kvalitetssäkra materialet. I fallet med gips tillsatte vi en utredning och startade ett projekt för att komma fram till en så bra lösning som möjligt, säger Dan Eklöf, tidigare erbjudandensvarig för byggsektorn inom Ragn-Sells AB.

Blir nya gipsskivor
Tidigare har gips till största del använts som konstruktionsmaterial på Ragn-Sells deponier men målet har varit att komma högre upp i avfallstrappan. Genom det samarbete som nyligen initierades med Gyro gipsåtervinning kan Ragn-Sells erbjuda sina kunder en cirkulär lösning för gips.

Alexandra Bercoff är materialansvarig på Ragn-Sells Alexandra Bercoff är materialansvarig på Ragn-Sells.

– Samarbetet medför att insamlad och kvalitetssäkrad gips kan bli till nya gipsskivor. Gipset krossas och pappret sorteras bort på Gyro gipsåtervinnings anläggning innan det går in i produktionen på Gyproc, som är en av de största gipstillverkarna i landet, säger Alexandra Bercoff.

Jobbar mot cirkulärt samhälle
Både Gyro gipsåtervinning och Gyproc ligger i Bålsta – nära Ragn-Sells största behandlingsanläggning Högbytorp, som tar emot stora mängder gips. För att gipset ska kunna återvinnas ställs högre kvalitetskrav än tidigare. Gipset får till exempel inte innehålla asbest och det ska hållas torrt. 

– Det känns kul att både vi och våra kunder tar oss an utmaningarna för att hitta cirkulära lösningar för flera material.  Jag tror att kommande generationer kommer tacka oss för att vi tagit på oss ansvaret för den hantering och kvalitetssäkring som krävs för att kunna återvinna. Vi tittar ständigt på nya, innovativa lösningar och lutar oss inte tillbaka utan fortsätter arbetet mot ett cirkulärt samhälle, säger Alexandra Bercoff.