DieseltillEl_header.png
Ragn-Sells siktlina på Häradsudden drivs numera av el istället för diesel och koldioxidutsläppen har minskat med cirka 150 ton. Foto: Per Nilsson

Från diesel till 100 procent el

Genom att bränslekonvertera minskar Ragn-Sells behandlingsanläggning Häradsudden, utanför Norrköping, sitt årliga koldioxidutsläpp med cirka 150 ton. I arbetet med den nya, klimatneutrala behandlingstekniken har man tagit till vara på kollegornas kompetens och skapat delaktighet, vilket i sin tur ökar engagemanget och höjer kvaliteten i hela produktionen.

19 mar 2019

Med devisen ”det som inte är under utveckling är under avveckling” arbetar kollegorna vid Häradsudden tillsammans för att förbättra verksamheten. När projektet med att byta ut den dieseldrivna siktlinan* till 100 procent eldrift påbörjades under 2018 var det en självklarhet att involvera kollegorna som arbetar med maskinen i processen.

*En siktlina är flera ihopsatta sorteringsverk som förbättrar utsorteringen och därmed minskar avfallet som ska deponeras.

– Att låta kollegor som arbetar i produktion vara delaktiga i beslut och utveckling är en självklarhet för oss. De kan, med sin praktiska erfarenhet, komma med tips och input till förbättringar av såväl maskiner och arbetsrutiner. Så att ta med fyra av våra maskinförare på vårt besök hos leverantören, som tillverkar siktlinan, var därför en självklarhet. Det är ett mervärde för oss då kollegorna känner sig mer delaktiga, vilket ökar engagemanget och höjer kvaliteten i hela produktionen, säger Robert Wikman, sektionschef vid Ragn-Sells Häradsudden.

Från diesel till 100 procent el Maskinförarna på Häradsudden har själva utvecklat den smarta krossmetoden som minskar klimatpåverkan och ökar kostnadseffektiviteten. Foto: Per Nilsson

Elen produceras på anläggningen

Häradsudden tar årligen emot cirka 55 000 ton avfall som sorteras på den siktlina som utvecklats för att minska mängden avfall som deponeras. Tidigare drevs siktlinan av diesel men sedan mars har man ersatt det med eldrift. Man har därmed minskat dieselförbrukningen med 50 000 liter per år – vilket i sin tur motsvarar minskade utsläpp av koldioxid med cirka 150 ton. Övergången medför också en minskad dieselkostnad för Ragn-Sells med upp till 600 000 kronor per år.

– Det här är ett gott exempel på att minskad klimatpåverkan och god ekonomi går hand i hand, säger Erik Gustafsson, anläggningschef vid Ragn-Sells Häradsudden. 

Den numer eldrivna siktlinan förses med el som produceras lokalt på anläggningen genom att driva turbiner med metangas från den gamla deponin, vilket är en ytterligare besparing jämfört med om elen skulle köpas in.

Leverantören av siktlinan har varit engagerad i konverteringen från diesel till el.

– Vi arbetar dagligen med att utveckla vår anläggning och våra rutiner. När vi började titta på hur vi skulle kunna utveckla siktlinan var det naturligt för oss att kontakta leverantören för att öppna upp för ett samarbete, säger Robert Wikman. 

Hållbarhetsbild.png

Fakta

- Varje år tar Häradsudden emot 55 000 ton avfall som sorteras i en siktlina.
- Syftet är att minska mängderna avfall som deponeras.
- En stor del av avfallet återinförs in i kretsloppet och kan bli till nya råvaror.
- Sedan mars 2019 drivs siktlinan av 100 % el istället för diesel.
- Anläggningen minskar sin dieselförbrukning med 50 000 liter diesel per år.