RentDagvatten_1160x480.png

Framtidens vattenhjälte – är det du?

Det avfall som Ragn-Sells dagligen hanterar, i och utanför våra anläggningar, innehåller till stor del förorenat vatten. När vattnet sedan tas bort från materialen kommer nästa utmaning, att hantera det. Är du beredd att anta den utmaningen?

05 maj 2022

Inom Ragn-Sells arbetar vi mycket med vattenfrågor på alla nivåer. Bland annat kan du läsa, och lyssna mer om vattnet och dess vikt i vårt material från Framtidsdagen 2018 "Vatten som resurs i en cirkulär ekonomi"

- Rening av vatten kommer allt mer i fokus både för att vi blir allt mer rädda om våra naturliga vatten och för att vi blir mer medvetna om vilken skada som förorenat vatten kan åstadkomma. Detta har medfört att våra tekniker för att rena förorenade vatten utvecklats mycket under senare år, säger Tommy Ohlsson, regionschef på Ragn-Sells inom affärsområdet Treatment & Detox.

Ragn-Sells vill vara med i utvecklingen, med både egna tekniker för att rena vatten från t ex PFOS, men även genom att använda mer traditionell vattenrening t.ex. vid våra behandlingsanläggningar och ute på byggarbetsplatser.