Fosfor_1160x480.png

Fosfor snart på var mans läppar

Från att ha varit en fråga som inga eller få pratar om så börjar vi se en ökad nyfikenhet för fosfor - den enda resurs som vi har för lite av (och behöver säkra tillgången av) för att kunna producera mat. När vårt årliga seminarium "Framtidsdagen" nyligen arrangerades, kom vikten av att ta vara på denna kritiska resurs i fokus.

13 jun 2018

Stephen Hinton känd hållbarhetsprofil och ledamot av Baltic Works Commission var i sitt anförande under Framtidsdagen extra tydlig; fosfor är den enda kritiska resurser som vi verkligen behöver återvinna i näringskretsloppet. Ragn-Sells koncernchef Lars Lindén refererade till det globala målet nr 2 Hunger, ”Tänk er själva en värld där 4 miljarder människor blir utan mat, det vill jag inte vara med om”.

Hur kan detta komma sig?
Världens kända fosfortillgångar finns på ett fåtal platser i världen; i Syrien, Kina och Ryssland. 74 % finns i Marocko/Västsahara. Dessa 74 % är dessutom kontaminerat av både uran och kadmium vilket innebär att mineralgödsel (som processats fram utav fosfor) sprider ut gifter på våra åkrar med mat vi sedan skall konsumera. Det paradoxala är att samtidigt som detta sker, så finns faktiskt denna resurs tillgänglig i vårt avloppsslam.

Det ljusnar på horisonten
Efter att i över 17 år ha utrett slamfrågan i Sverige så börjar det nu ljusna i horisonten. Det finns ett antal faktorer som spelar samman:

En fråga på EU nivå
EU har lyft upp just fosfor som en kritisk resurs som EU inte kan vara utan. Här har man konstaterat att utan fosfortillskott så kommer matproduktionen halveras.

Ny lagstiftning i Tyskland
Tyskland har infört en lagstiftning som innebär att i alla städer över 50 000 invånare så kommer det att vara förbjudet att direkt sprida slam på åkrarna. Dessutom kommer det att krävas en återföring av fosfor från bränt slam på minst 80%.

På agendan i Sverige
Samtliga politiska partier säger nu att det är viktigt med fosforåterföring, bara ett av partierna var osäker på hur mycket kravet skulle kunna vara. Under det senaste året har LRF tillsammans med Svenskt Vatten och Ragn-Sells aktivt drivit frågan om en fosforåterföring. I maj 2018 sände vetenskapsradions program Klotet ett helt program om vikten av fosforåterföring.  

Tungan på vågen
Det börjar bli dags att göra slag i saken och se till att vi får politiken att fatta de kloka besluten liksom man gjort i Tyskland. I detta fall räcker det inte med att Sverige beslutar om egna regler, utan det gäller att få världens ledare att gemensamt införa samma lagstiftning. Nu är fosfor bara en av många kritiska resurser som vårt linjära system (som verkat sedan industrialismens början) förspiller, genom att avfall inte ses som en resurs. Men det kan vara just fosforfrågan som blir tungan på vågen för att få samhället och våra styrmedel att bli cirkulära.

Vi på Ragn-Sells kommer fortsätta göra vår röst hörd ända fram tills det är på ”var mans läppar”. Vi måste sluta putta skulder framåt till kommande generationer att hantera. Min egen ambition är att vi inte skall behöva någon fosforgruva i Västsahara.  Det som en gång var en dröm är nu fullt möjlig att uppnå i form av att de resurser vi en gång tagit upp ur jordskorpan kommer vi i morgon ta väl hand om. Det är dags att samla världens ledare och få dessa att gå från ord till handling.

Pär Larshans, Hållbarhetschef Ragn-Sells

Relaterat material: