Fosfor i fokus när Ragn-Sells väljer att skicka in motion till Klimatriksdag 2018. Läs mer om varför Fosfors är en viktig resurs.
Fosfor i fokus när Ragn-Sells väljer att skicka in motion till Klimatriksdag 2018.

Fosfor i fokus för Ragn-Sells

I dagarna har Ragn-Sells skickat in motionen "Fosfor viktig resurs, dagens brytning en klimatbov, cirkulär lösning finns" till Klimatriksdag 2018. Vi har ställt några frågor till författaren av motionen, Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans.

28 feb 2018

Ragn-Sells har valt att lyfta fosfor som en viktig naturresurs för klimatet. Varför?
Fosfor är en livsviktig byggsten för all livsmedelsproduktion, utan den skulle vi få halverade skördar. Idag sker dessutom produktionen av fosforgödselmedel med tillverkningsprocesser som är mycket energikrävande.

Behovet av fosforåtervinningen är dessutom akut. Fosfor är i dag ett av 27 ämnen som EU har listat som kritisk råvara (Critical Raw Material, CRM). Det innebär att fosforn börjar ta slut. Men det finns också fler problem som gör det akut - nämligen att 80 procent av världens fyndigheter finns på omstritt område i Västsahara, vilket gör att utvinningen är förknippad med stora geopolitiska risker och problem. Dessutom är de stora källorna till fosfater fulla med höga halter föroreningar.

Vad skulle det betyda om vi får till en ny lag om minst 50 procent återföring – så som motionen föreslår?
Klimatutmaningen är omöjlig att möta utan att samhället löser sin materialförsörjning på ett mer effektivt sätt. Detta kräver en omställning till en cirkulär ekonomi, där vi tar vara på de resurser som en gång tagits upp ur jorden. Bara genom att ta vara på den fosfor som finns idag i våra avloppssystem så skulle Sverige vara 75% självförsörjande men självklart skall denna princip användas på många fler fraktioner. Den mineralgödsel som används består av fosfor, kalium och kväve i olika halter beroende på jordens behov. I dagsläget så framställs dessa med hjälp av fossila bränslen (naturgas används för att utvinna kväve ur luften, inte ur jordskorpan). Men det går att återföra alla dessa mineraler med minimalt om ens något fossilt tillskott. Vi efterlyser politiker som ser möjligheten och agerar på det.

Vart finns det Kalium i kretsloppet?
I förbränningsaskan (flygaskan) som bildas vid förbränning av hushållssopor efter utsortering av återvinningsbara material. Askan består av ungefär 20 % salter och kalium är en av dessa salter. I dagens hantering så går nästan 2/3 delar av de svenska kommunernas askor till en ö utanför norska kusten där ett kalkbrott fylls igen – på sikt innebär det att allt Kalium kommer spolas ut i havet och inte bli möjligt att återställa. Så även här finns det utrymme för politiker att agera och stoppa slöseriet på användandet av de naturresurser vi en gång tagit upp ur jordskorpan.

Finns det några som kommit längre med den här frågan? Några vi kan lära av?
Tyskland har kommit långt och är en stor inspirationskälla. De står inför samma utmaning som Sverige men har valt att ta tag i frågan på allvar! Man antog i höstas en ny lag som ställer tuffare krav på att de tyska reningsverken ska återvinna minst 50 procent av fosforn ur avloppsslammet. Och redan 2023 ska alla aktörer ha lämnat in sin plan på hur detta ska uppnås till de tyska myndigheterna.

Att rikta ljuset på resursfokus i avfallsfrågan är klimatsmart. Dessutom riskerar vi att fortsätta att skicka miljöskulder till kommande generationer att hantera!