HERO-fem-tips.jpg
Ragn-Sells bjuder på fem konkreta tips på hur kommunerna kan gå till väga för att bli mer hållbara.

Fem tips för hållbara upphandlingar

Svenskarna vill att deras kommuner ska satsa på återvunnet material när de gör offentliga upphandlingar, men ändå är det fortfarande väldigt ovanligt. Här är fem konkreta tips till landets kommuner som vill att invånarnas skattepengar ska bidra till en hållbar utveckling.

09 jan 2019
  1. Ställ frågor till leverantören. Hur stor del återvunna material finns i produkterna i dag? Är de designade för att kunna återvinnas när de har tjänat ut? Genom att göra klart att detta är avgörande i era upphandlingar styr ni leverantörerna åt rätt håll och skapar en schyst spelplan för alla som vill konkurrera.
  2. Sätt tydliga mål. Slå fast vilka mål som är viktigast och när ni ska nå dem. Följ upp regelbundet för att se vad ni kan behöva förändra.
  3. Anpassa kraven. Olika branscher har kommit olika långt när det gäller att satsa på återvunna material. Anpassa era krav beroende på vem ni vänder er till.
  4. Belöna framgång. Lyft fram människor vars agerande bidrar till att ni lyckas. Tillsammans med ett tydligt engagemang från kommunledningen skapar det en intern stolthet kring arbetet.
  5. Börja nu. Det viktigaste är att sätta i gång! Inled dialogen med era leverantörer, sedan kan ni successivt skruva upp kraven. Ingen kommun vi har pratat med har mötts av överklaganden när de har ställt krav på återvunnet material.

Om vi fortsätter att bryta jungfruliga råvaror i dagens takt, har vi ingen chans att bekämpa klimatförändringen. En hållbar offentlig upphandling är en väldigt viktig del av lösningen, som konsekvent driver upp efterfrågan för återvunnet material. Vänta inte – agera nu!