cirkulara_forelopare_kommun.jpg

Fem år med Cirkulära förelöpare

Under fem års tid kartlade miljöföretaget Ragn-Sells kommunernas ambition att efterfråga återvunna material i sina upphandlingar genom en enkät. Utvecklingen har dock varit långsam men frågan prioriteras nu i Sveriges handlingsplan för cirkulär ekonomi och fler verktyg från Upphandlingsmyndigheten finns tillgängliga.

18 jan 2024

Mellan 2018 och 2022 genomförde Ragn-Sells en årlig enkät för att undersöka kommunernas inställning till upphandling av återvunna material. Varje år har Ragn-Sells dessutom valt att uppmärksammades de kommuner som stuckit ut i deras arbete med cirkulära upphandlingar och utnämnt dem till Cirkulära förelöpare. 

- Nästan hälften av klimatutsläppen i världen kommer från vårt sätt att hela tiden skaffa fram nya material i stället för att använda dem vi redan har. Stora inköpare som kommuner behöver ta ett stort ansvar för att snabbt ändra på det, och då måste deras riktlinjer säga i klartext att återvunnet ska vara förstavalet, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Trots en långsam trend över tid har utvecklingen varit positiv. I den första enkäten från 2018 visade det sig att endast åtta kommuner ställde krav på återvunnet material i sina upphandlingsriktlinjer.

Inför 2022 justerades huvudfrågan i enkäten för att tydligare undersöka om kommunernas upphandlingspolicyer uttryckligen säger att varor med återvunnet material ska prioriteras vid upphandlingar.

- Vi ville säkerställa att vi kartlade huruvida styrdokumentet faktiskt innehåller en skrivning om återvunnet material i upphandling, snarare än kommunens övergripande ambitioner. Därför gjorde vi en justering jämfört med tidigare år, förklarar Pär Larshans.

Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells

Resultaten från 2022 visar att endast 19 svenska kommuner prioriterar varor tillverkade av återvunnet material vid sina upphandlingar, och ingen av landets tio största kommuner finns med på listan.

Offentlig upphandling pekas ut som ett av de viktigaste verktygen i Sveriges handlingsplan för cirkulär ekonomi. Enligt regeringen står offentligt upphandlade varor och tjänster för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp. Därför har Upphandlingsmyndigheten, som stödjer kommuner och andra myndigheter med expertis, fått flera uppdrag för att underlätta upphandling enligt cirkulära principer.

- De som hanterar våra gemensamma skattemedel har ett stort ansvar att investera pengarna hållbart. Upphandlingsmyndigheten har samtidigt utvecklat fantastiska verktyg för cirkulär upphandling, så jag uppmanar alla kommuner, stora som små, att utnyttja dem, säger Pär Larshans.

rs_cblock_circular1.png

Cirkulära förelöpare genom tiderna:

  • Göteborg Stad (2021, 2022)
  • Växjö kommun (2022)
  • Helsingborgs stad (2021)
  • Skellefteå (2020)
  • Kalmar (2020)
  • Uppsala (2019)
  • Borlänge (2018)