FEFAC workshop i Ystad

Hållbar produktion av djurfoder

Den 14 juni höll European Feed Manufacturers' Federation (FEFAC) en workshop i Ystad, för att skapa framtida strategier som kommer krävas för att främja en hållbar produktion av djurfoder. Ragn-Sells och EasyMining var inbjudna att delta i workshopen.

04 jul 2023

Syftet var att undersöka vad som krävs för att införa och använda olika metoder för utfordring samt tekniker eller ingredienser som kan främja hållbar produktion av boskap- och vattenbruk. Särskilt fokus låg på att identifiera hinder och möjligheter med regleringar och lagstiftning som påverkar fodertillverkningen.

Sara Stiernström, produktchef på EasyMining, var en av talarna. Efter hennes föredrag hade vi möjlighet att ställa några frågor och lära oss viktiga insikter.

Vad var ditt viktigaste budskap?

Att nå marknaden med en återvunnen foderfosfat med ursprung i avloppsvatten är inte möjligt idag. Jag ville visa att återvunnen foderfosfat kan förbättra produkters miljöpåverkan i flera kategorier, till exempel genom lägre koldioxidavtryck och lägre föroreningshalter som uran. Samtidigt ville jag öka medvetenheten om hur dagens foderlagstiftning hindrar nya cirkulära innovationer. Vi behöver fokusera på säkerhet och kvalitet i stället för att förbjuda på ursprung.

Vad hoppades du uppnå?

Genom att delta i denna workshop hoppades jag kunna visa upp ett bra exempel med vår Ash2Phos-process och hur vi kan göra värdekedjan för foder mer hållbar och motståndskraftig med en återvunnen foderfosfat från slamaska. Jag ville också belysa de lagstiftningsutmaningar som hindrar den nödvändiga övergången till en cirkulär ekonomi.

Vad händer nu?

Jag träffar många andra företag som står inför samma lagstiftningsutmaningar, och målet framåt är att skapa en handlingsplan för hur vi kan samarbeta för att öppna upp lagstiftningen för foder med återvunna näringsämnen.

Workshopen byggde på den nyligen publicerade rapporten som visar potentialen hos lösningar inom djurnäring.