FAIR Plastic™

Ny standard för återvunnen plast

Ragn-Sells Danmark samlar in nästan 60% av all plast som hanteras i Ragn-Sellskoncernen. Detta har blivit möjligt genom att man inriktar sig på att återvinna plast från avfallsflödena med blandad och oren plast från de danska hushållen, butikerna och företagen.

12 apr 2022

Endast 30% av allt plastavfall i Danmark återvinns, och Ragn-Sells Danmark frågade sig hur de skulle kunna öka denna andel. Lösningen var att fokusera på resterande 70%, som bestod av enorma mängder blandat, orent plastavfall vilket mestadels skickades direkt till förbränning i Danmark, liksom i världen i övrigt. Vi kallar detta nya plaståtervinningsflöde FAIR Plastic™.

Redan 2019 meddelade livsmedelskedjan Netto att den skulle bli den första att använda återvunnet plastgranulat för att producera avfallssäckar av företagets egna organiska avfall. Läs mer om detta

I dag erbjuder vi marknaden FAIR Plastic-granulat i olika storlekar för olika användningsområden. Samtidigt börjar fler och fler danska kommuner medverka till skapandet av en cirkulär ekonomi genom att ta ett tydligt ansvar för det danska plastavfallet.

- Vi kan alla ta ansvar och hjälpa till genom att öka efterfrågan på återvunnen plast i nya produkter. Att lägga till nya avfallsflöden för återvunnen plast är ett utmärkt exempel på hur man kan uppnå detta. Jag är stolt över att vi på Ragn-Sells har satt en ny standard för återvinning av blandat och orent plastavfall, säger Massimo Forti, vd för Ragn-Sells Danmark.

Några av de största detaljhandelskedjorna i Danmark och tongivande företag som Grundfos och LEGOLAND har också upptäckt de nya möjligheterna, och använder redan nya plastprodukter med FAIR Plastic. Och många fler är på väg.

- Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda mer av de råmaterial vi redan har utvunnit. Detta kräver en verklig ansträngning och ett gott samarbete i hela värdekedjan, samt att både konsumenterna och politikerna tydligt visar att det är detta de vill, säger Massimo Forti.