Avfall från öppna fiskodlingar består huvudsakligen av fiskavföring och avfallsfoder. Avfallet hamnar i havet och lägger sig som en filt över den marina miljön.
Avfall från öppna fiskodlingar består huvudsakligen av fiskavföring och avfallsfoder. Avfallet hamnar i havet och lägger sig som en filt över den marina miljön.

En skattkista med förnybar energi

Ragn-Sells i Norge satsar på en hållbar lösning för fiskeodlingsindustrin. Döda fiskar och fiskavföring har visat sig vara en skattkista full av förnybar energi. En unik norsk teknik kan bidra till att förvandla en miljöutmaning till ett internationellt industriellt äventyr.

22 feb 2022

En timmes båttur norr om Bergen, syns de 14 öppna havsburarna vid Lerøy Sjøtrolls stålverk. Här bor drygt 700 000 regnbågsforeller, i vad som vid första anblicken ser ut som en helt vanlig fiskodling. Men under vattenytan ligger en världsnyhet.

Längst ner i burarna utnyttjas en norskutvecklad teknik som både kan hjälpa till att lösa en miljöutmaning, och vara starten på ett grönt och globalt industriäventyr.

Avfall från öppna fiskodlingar består huvudsakligen av fiskavföring och avfallsfoder. Detta sjunker ner i havet och lägger sig som en filt över den marina miljön.

Runt 90 procent av alla fiskodlingar har ett certifierat miljötillstånd, men på vissa ställen hindrar lokala förhållanden att fjorden gör sig av med avfallet på ett naturligt sätt. Vilket möjliggör innovativa lösningar.

Revolutionerande affärsmöjligheter

– Det man vill se där nere i burarna, på 35 meters djup, öppnar för revolutionerande affärsmöjligheter. För vattenbruksnäringen, inte minst internationellt, utgör avfallet också en möjlighet till ett miljövänligt och lönsamt resursutnyttjande, säger Dag Martin Børhaug, ansvarig för Ragn-Sells verksamhet Havbruk.

Norska fjordar har naturliga fördelar för fiskodling, men mängden avfall har på sina håll stått i vägen för tillväxt. Samtidigt har myndigheterna tydliga förväntningar på att produktionen ska fördubblas till 2030, och femdubblas till 2050.

Daniel Flatøy, logistikchef på Ragn-Sells Havbruk, tittar närmare på anläggningen. Foto: Benjamin A. WardDaniel Flatøy, logistikchef på Ragn-Sells Havbruk, tittar närmare på anläggningen. Foto: Benjamin A. Ward

– Ta några sekunder och fånga idyllen omkring oss. Fiskodling ska bedrivas på ett sådant sätt att den håller liv i fjordarna. Ska kapaciteten utökas måste lösningar finnas som minimerar de negativa miljökonsekvenserna, säger Børhaug med ett entusiasmerande engagemang.

När kloka hjärnor i det lilla vattenbruksföretaget Lift Up i Västnorge hade fött fram uppfinningen, ett kombifilter i blå hårdplast, såg Ragn-Sells möjligheterna och fick till ett samarbete.

Filtret som är guld värt

Tillbaka i burarna utanför Osterøy simmar regnbågsforellen runt i det blågröna saltvattnet, varvat med färskvatten från den smältande snön på berget. Elva gånger om dagen får de sin mat serverad och uträttar sina behov minst lika ofta.

– Vanligtvis sjunker resterna av både mat och avföring, fiskslammet, till havsbotten genom nätet i fiskburarna. Här på Lerøy i Sørfjorden har burarna en tätt sydd botten, så att slammet fångas upp i nätet och sorteras av filtret, förklarar Børhaug.

Avfallet utgör en värdefull resurs som bland annat innehåller mycket av den viktiga mineralen fosfor.

Med hjälp av det nyutvecklade kombifiltret kan dessa resurser utnyttjas genom att separera död fisk och fiskslam, som sedan pumpas upp i separata tankar och används i produktion av bioenergi, bränsle, fiskoljeprodukter och organiska gödningsmedel.

– Det här är den första anläggningen i världen som använder uppfinningen. Systemet för att samla in och ta bort avfall från fiskburar minimerar den påverkan som rester av foder och fiskavföring har på den marina miljön, säger Daniel Flatøy, logistikchef på Ragn-Sells, som utför avfallshantering och maritim verksamhet för över 100 orter i Vestland och Rogaland.

Dag Martin Børhaug, generaldirektör på Ragn-Sells Havbruk, ser nya affärsmöjligheter. Foto: Benjamin A. WardDag Martin Børhaug, Avdelningschef på Ragn-Sells Havbruk, ser nya affärsmöjligheter. Foto: Benjamin A. Ward

Sedan i somras har närmare 3 200 ton fiskslam samlats upp i Sørfjorden, vilket står för 70 procent av det totala utsläppet.

– Det här är ett stort steg mot att utnyttja etablerade fiskodlingar på ett mer hållbart sätt. Vi planerar en gradvis upptrappning, vilket kommer att stimulera till mer värdeskapande, säger Flatøy.

– Energipotentialen i bioslam från norsk vattenbruksproduktion motsvarar faktiskt den årliga energiförbrukningen i hela Bergen stad.

Värdekedja av internationellt format

Det fullskaliga pilotprojektet i Sørfjorden lanserades sommaren 2020 och är ett samarbete mellan vattenbruksaktörerna Lift Up, Ragn-Sells, AquaPro och AMOF-Fjell, med stöd från Innovation Norway.

– Projektet är en bra start för att använda en outnyttjad resurs och samtidigt övervinna en miljöutmaning. I det stora hela måste vi i större utsträckning återvinna och utnyttja de resurser som redan finns, säger Tore Alfheim, senior rådgivare på Innovation Norge.

Han framhåller att de goda resultaten kan bana väg för attraktiva affärsmöjligheter internationellt.

Fakta

  • Ett samarbete mellan Lift Up, AquaPro, AMOF-Fjell och Ragn-Sells
  • Pilotprojekt med stöd från Innovation Norge
  • Miljöteknisk världsnyhet för insamling och hantering av fiskslam och död fisk (ensilage)
  • Bidrar till förbättrad hållbarhet inom vattenbruksnäringen
  • Återvinner fosfor, ammoniak, metangas, syre, biokol och biobränslen från avfallet
  • Hittar de bästa och mest effektiva sätten att skapa förnybar energi
  • Stor potential för nya, internationella affärsmöjligheter
rs_cblock_statistics1.png