Hero_colab.jpg

En cirkulär ekonomi kräver ett gott samarbete

En del av Ragn-Sellskoncernens strategi att endast verka med cirkulära affärsmodeller. Man sätter stort fokus på ledarskap och att genom ett kollaborativt sådant förändra företagskulturen. Därför läggs stor vikt vid förtroendefullt samarbete, som man menar krävs i en cirkulär ekonomi.

12 jul 2018

En viktig del av Ragn-Sells strategi för framtiden är att aktivt arbeta för att styra samhället in i en cirkulär ekonomi. För att åstadkomma det behöver man driva mot en kulturförändring genom ett mer kollaborativt ledarskap.

– Vi menar att ett kollaborativt ledarskap och ett gott samarbete är en förutsättning för att vi ska nå våra cirkulära mål. Att skapa en arbetskultur där vi alla drar åt samma håll, oavsett vilken roll man har eller vilket land man jobbar i, är en förutsättning för att lyckas. För att nå dit behöver vi ledare med den rätta kompetensen som är med på förändringsresan, säger Susanne Schumann, HR-direktör inom Ragn-Sells.

Förstå olika behov
I Sverige arbetar man sedan några år med Ragn-Sells Akademien och programmet Förtroendefullt samarbete, som ledare och nyckelpersoner får delta i. Syftet är att förstå̊ de krav och förväntningar som ställs på̊ ledarskapet, att öka självinsikten och bygga tillitsfulla relationer genom att använda de utvecklingsverktyg och metoder som erbjuds i programmet. Målet är att utveckla ledare som i sin tur skapar ett förtroendefullt, hållbart och utvecklande arbetsklimat. Nu växer programmet och erbjuds ledare inom hela koncernen.

– I takt med att organisationer blir mer och mer komplexa, desto viktigare är det att samarbeta. Som ledare måste man förstå att alla människor reagerar olika på till exempel förändring och att kunna och hantera det och se olika behov är en förutsättning för ett gott ledarskap, säger Susanne Schumann.

Susanne Schumann, HR-direktör, Ragn-Sells. Susanne Schumann, HR-direktör, Ragn-Sells.

Nyckeln till framgång
Ett kollaborativt arbetsklimat bygger på att alla medarbetare tar ansvar för sig själv och har förståelse för vad som är accepterat och inte i företagskulturen samt att man verkar efter de regelverk som finns. För att nå dit krävs ett skifte i ledarskapet där ledarna fokuserar på samarbetet och sätter tydliga mål för att skapa en säker och hållbar arbetsmiljö.

– Kollaborativt ledarskap är nyckeln till framgång när man arbetar i koncerner som har ett stort erbjudande och en stor geografisk spridning. Det gäller att kunna kraftsamla på rätt saker i rätt ögonblick, med rätt kompetens och en klar målsättning. Detta uppnås med kollaborativt ledarskap och kommer att säkerställa att vår One Company-vision uppnås med full styrka, säger Lars Lindén, koncernchef Ragn-Sells.