Ragn-Sells hjälper Elitfönster öka materialåtervinningen

Ragn-Sells hjälper Elitfönster att bli mer hållbara

Samarbetet mellan Ragn-Sells och Inwido-koncernen, där Elitfönster ingår, har resulterat i minskade deponifraktioner, ökad sorteringsgrad och ökad materialåtervinning. Ett nära samarbete och viljan att återvinna så mycket som möjligt är styrkan i samarbetet som resulterat i fler cirkulära lösningar för Inwidos avfall.

23 aug 2019

Samarbetet mellan Ragn-Sells och Elitfönster som ingår i Inwido-koncernen, initierades hösten 2015.

– Vi har tagit fram en helhetslösning för Elitfönster och hjälper dem att hantera hela spektrat, från farligt avfall till metaller och brännbart, säger Lars Ård Andersson, ansvarig säljare vid Ragn-Sells i Vetlanda. Ragn-Sells hanterar avfallet från Elitfönsters två största produktionsenheter, som ligger i Vetlanda och Lenhovda, samt ytterligare fem av Inwido-koncernens produktionsenheter; A-lackering, Snickar-Per, Hajom Skjutdörrar, Steelform Scandinavia och Diplomatdörrar.

– Det är roligt att jobba tillsammans med en kund som hela tiden vill hitta nya lösningar, öka sorteringsgraden, återvinna så mycket som möjligt och hitta nya avsättningslösningar. Det gör att även vi på Ragn-Sells blir bättre och därför är det här samarbetet väldigt givande.

Maximerarar materialåtervinningen

Patrik Johansson, som är miljöchef på Elitfönster, och hans kollegor har ett tätt samarbete med Ragn-Sells.

– Vi jobbar både högt och lågt med strategier för att både maximera materialåtervinningen och minimera deponiresterna. Vår ambition är att bli mer cirkulära och i det arbetet har vi väldigt bra hjälp av Ragn-Sells, som ger oss bra service och support.

– Det kan vara allt från praktiska lösningar som att hjälpa operatörerna att bli bättre på att sortera avfallet till att vi genom Ragn-Sells portal kan följa avfallsflödena och använda det i vår hållbarhetsredovisning. Vi har som miljömål att minska kassationerna av framförallt trä, aluminium, glas och färg med fem procent per år, säger Patrik Johansson.

Elitfönster gjorde nyligen en film om deras hållbarhetsarbete och bjöd in Ragn-Sells hållbarhetschef som berättar om varför det är viktigt att cirkulera fler material.

Hittar avsättningskunder

Samarbetet mellan Inwido och Ragn-Sells har resulterat i att andelen avfall som deponeras minskat.

– Vårt mål nummer ett är att återvinna och energiåtervinna så mycket som det bara går. Just nu jobbar vi intensivt med Inwidos brännbara avfall och att försöka återvinna så mycket som möjligt av det – istället för att förbränna. Det gör vi tillsammans med kunden och har ett nära och bra samarbete där vi har kontakt i stort sett varje vecka, säger Lars Ård Andersson.

Tillsammans letar man också efter avsättningskunder, som kan ha användning för Inwido-koncernens avfall. Till exempel har Elitfönster hittat en lösning där spillet från de plastlister som företaget använder skickas tillbaka till leverantören där det kan återvinnas till nya plastlister.

– På så sätt höjs värdet på avfallet och det blir ett material i stället, vilket är mer hållbart både ekonomiskt och ur resursperspektivet, säger Patrik Johansson.