Eldriven asktransport mellan Ragn-Sells och E.ON
Askan transporteras på ett eldrivet transportband. Ur askan får man ut metaller och konstruktionsmaterial.

Klimatsmart eldrivet transportband mellan E.ON och Ragn-Sells

Eldrivet transportband – istället för traditionell transport med lastbil. Genom samarbetet mellan E.ONs nya kretsloppsanläggning och Ragn-Sells behandlingsanläggning på Högbytorp kan bottenaska transporteras utan klimatpåverkan.

02 jul 2020

I januari 2020 togs E.ONs nya kretsloppsanläggning, som består av en biogasanläggning och en kraftvärmeanläggning, i bruk på Högbytorp utanför Stockholm. I kraftvärmeanläggningen, som ligger i direkt anslutning till Ragn-Sells återvinnings- och behandlingsanläggning, återvinns energi ur restprodukter genom förbränning för att producera lokal el och fjärrvärme. I processen bildas stora mängder energiaskor som Ragn-Sells i sin tur hanterar på sin anläggning.

– En av anledningarna till att E.ON valde att bygga den här anläggningen i direkt närhet till oss var just transporterna av deras avfall. Traditionell hantering av avfallsaskor är med lastbil men E.ON ville gå en annan väg, säger Anders Gustafson, marknadsområdeschef vid Ragn-Sells Treatment & Detox.

Orsakar inga föroreningar

Bottenaskan transporteras sedan i mitten av juni på ett eldrivet asktransportband mellan E.ONs kraftvärmeverk och Ragn-Sells behandlingsanläggning på Högbytorp. Inne på E.ONs anläggning sker en första magnetavskiljning innan materialet matas på bandet från deras fastighet, över fastighetsgränsen och in till Ragn-Sells anläggning där det faller ner i en ficka från vilken askan lastas ut. Asktransportbandet är 110 meter långt och har en hastighet på 0,38 meter i sekunden vilket ger ett flöde på sju till tio ton bottenaska per timme.

– Eftersom bandet drivs på ren el orsakar det inga föroreningar alls. Det finns även andra fördelar; vi behöver inte ha passning med lastbil utan bottenaskan matas på bandet, i takt med förbränningstakten, så länge pannan brinner, fortsätter Anders Gustafson.

Anderrs860x355.jpg

Metallerna återvinns till 100 procent

Längs transportbandet finns dammutsug med rening som säkerställer att askan inte dammar. Asktransportbandet är vinklat, så att materialet inte kan ramla av på sidorna, och går genom en tunnel. Hela anläggningen är kameraövervakad för ökad driftsäkerhet och för att den ska kunna underhållas under drift samt vid E.ONs servicestopp. Bandet kommer att gå 24 timmar om dygnet, året runt.

Den ficka som bottenaskan landar i på Ragn-Sells anläggning, töms två gånger per dygn. Bottenaskan består till cirka tio procent av metaller. Resten är sten, grus, kakel och andra material som inte går att förbränna i kraftvärmeverket.

– I vår behandlingsanläggning plockar vi ut alla metaller som kan återvinnas till 100 procent och återför dessa till kretsloppet. Resten används än så länge som internt konstruktionsmaterial på anläggningen, till exempel när vi bygger deponier för farligt avfall, säger Anders Gustafson.