safety first_1160x480.png

Nya rutiner för elsäkerhet ger goda resultat

Genom att integrera elsäkerhetsarbetet i det systematiska arbetsmiljöarbetet Safety First har Ragn-Sells skapat säkrare anläggningar. Tydliga regelverk och gemensamma rutiner och arbetssätt genomsyrar arbetet med elsäkerhet – oavsett vilken av företagets dryga 60 anläggningar det gäller. 

29 jun 2020

Arbetet med att inventera elsäkerheten inom Ragn-Sells påbörjades 2014.  

– Vi har en speciell situation inom Ragn-Sells eftersom vi har över 60 olika anläggningar runt om i landet. För oss var det viktigt att identifiera hur vi efterlevde ellagstiftningen och vi upptäckte att det såg olika ut på de olika anläggningarna. Efter att vi gjort en helinventering av elsäkerhetsläget inom alla verksamheter, högt och lågt, började vi diskutera vilken väg Ragn-Sells skulle gå, säger Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef vid Ragn-Sells.  

Arbetsmiljöteamet började bygga upp en dokumentationsbas för att säkerställa att man följer ellagstiftningen.  

– När vi påbörjade det arbetet såg vi synergier till vårt arbetsmiljöarbete, eftersom ellagstiftningen bygger på arbetsmiljölagstiftningen.

Sofia Blomdal jobbar med el-säkerhet på Ragn-Sells Sofia Blomdal och hennes team har skapat en dokumentationsbas för att säkerställa att man följer ellagstiftningen på Ragn-Sells.

Gemensamt arbetssätt på alla anläggningar

För att få en övergripande kontroll anställdes Jörgen Fredriksson som elsäkerhetsansvarig inom Ragn-Sells. Man slöt också ett avtal med rikstäckande Assemblin.  

– När den nya lagstiftningen kom 2017 gick man från installatörsansvar till innehavaransvar. Det innebär att Ragn-Sells som innehavare av en elektrisk anläggning är skyldiga att se till att den är säker att vistas på. Eftersom Ragn-Sells har över 60 olika såna anläggningar har det varit en utmaning att få en samordnad kontroll över alla anläggningar men vi har gått från att inte ha så bra koll – till att faktiskt ha bra koll, säger Jörgen Fredriksson.  

Numer finns ett gemensamt arbetssätt kring elsäkerhet på Ragn-Sells. Varje anläggning har en elansvarig som sköter efterlevnaden av de övergripande regelverk som finns.  

– Precis som inom vårt övriga säkerhetsarbete har vi lagt stor vikt vid att öka kompetensen kring el och att jobba med goda exempel istället för pekpinnar. Jörgen har gjort ett fantastiskt jobb och att integrera elsäkerheten i vårt systematiska arbetsmiljöarbete är ett vinnande koncept. Tack vare ett tydligt regelverk och gemensamma rutiner och arbetssätt vet alla vad de ska göra - och vad de inte ska göra, säger Sofia Blomdal.  


Har fått förståelse och acceptans

Ragn-Sells framgångsrika elsäkerhetsarbete uppmärksammas av både AEC, som utbildar inom elsäkerhet, och Elektriska nämnden, som utför externa revisioner på anläggningarna.   

– Jag har följt Ragn-Sells resa när de byggt upp elsäkerheten inom organisationen. De har tagit oerhört seriöst på det här och har också verkligen fått till en förändring. Genom att konkret och systematiskt tydliggöra vad regelverket säger och vilka ansvarsområden som finns har Jörgen fått både förståelse och acceptans internt, det har varit kul att följa, säger Ingemar Fransson, vid AEC.  

Även Fredrik Bäckman, besiktningsingenjör som utför externa revisioner på uppdrag av Elektriska Nämnden, är nöjd med Ragn-Sells elsäkerhetsarbete.  

– Det märks att Ragn-Sells tar det här på allvar. För mig som besiktningsman är det roligt att träffa en organisation som verkligen vill göra rätt och som inte bara tycker att det här är något som kostar pengar. Det är faktiskt tvärt om, för genom att ha koll på elsäkerheten på anläggningen minskar man risken för driftstörningar, säger Fredrik Bäckman.