Effektivare logistik som sänker CO2-avtrycket
Idag trafikeras sträckan mellan Sverige och Norge med minimalt antal "tomma mil" tack vare ett samarbete mellan Frode Laursen och Ragn-Sells. Foto: Martin Gravgaard / Frode Laursen

Effektivare logistik som sänker CO2-avtrycket

Genom ett samarbete mellan Frode Laursen och Ragn-Sells trafikeras idag en etablerad rutt mellan Norge och Sverige, och tillbaka. Genom en gemensam vision har man nu implementerat biogasbilar och säkerställt att fordonen lastas åt båda riktningarna. Denna strategi minskar koldioxidavtrycket och reducerar antalet "tomma mil" som fordonen kör, vilket resulterar i en mer effektiv och hållbar logistiklösning.

12 okt 2023

Varje dag trafikeras sträckan mellan Ragn-Sells anläggningar i Norge till ett energibolag i södra Sverige för att transportera returflis. Transporterna sker i samarbete mellan transportföretaget Frode Laursen och miljöföretaget Ragn-Sells.

− Vi vill leverera på den gröna omställningen och här är biogas en väldigt bra här-och-nu-lösning, som samtidigt kommer att gett resultat redan från första dagen, Jens Sørensen, transportdirektör hos Road International i Frode Laursen.

Under hösten 2022 blev det klart med att sträckan trafikeras med biogasdrivna lastbilar, i väntan på att infrastrukturen för el-lastbilar och Power-to-X också går att implementera på den här typen av fjärrtransporter.

− Flytande biogas (LGB) är i dag det förnybara bränsle på marknaden som lämpar sig bäst till längre avstånd, förklarar Johnny Evertsson, logistikchef på Ragn-Sells.

Implementeringen av de nya lastbilarna och det nya arbetssättet har varit en framgång mycket tack vare att bolagen har en gemensam vision om ett hållbart samhälle och ett långsiktigt perspektiv menar Johnny Evertsson.

− Samarbete är vägen framåt, helt klart. Implementeringen med Frode Laursen har varit lyckosam tack vara att vi både har ett stabilt materialflöde och ett långsiktigt perspektiv.

Infrastrukturen och tankningsmöjligheterna har varit avgörande

Men implementeringen har inte varit helt enkel. Geografin spelar nämligen en stor roll för möjligheterna att tanka biogas. Det berättar Jens Sørensen.

− Det krävs en nära dialog med kunderna för att ta reda på hur det blir en realitet. Det gör vi bland annat genom att tillsammans undersöka de konkreta transportuppdragen och körningsmönstren för att se var infrastrukturen tillåter biogas.

Minskning av antalet ”tomma mil”

Transporter till kunder innebär oftast att lastbilarna går fulla till kund men sedan tomma tillbaka för att sedan lastas igen. I samarbetet med Frode Laursen har man även sett över möjligheterna att fylla lastbilen på båda sträckorna.

- Att optimera antalet lastade mil för våra fjärrtransporter gör enorm skillnad för de utsläpp som transporterna genererar, bara genom att undvika att lastbilarna går tomma. I det här samarbetet har vi kunder som vill transportera på samma sträcka, fast åt olika håll, berättar Johnny Evertsson.

rs_cblock_lightbulb1.png

Vad är LBG?

LBG är flytande biogas som oftast utvinns av husdjursgödsel och organiskt avfall. Reduktion av CO₂-utsläpp på upp till 100 % jämfört med diesel.