Ecogain och Ragn-Sells i unikt pilotprojekt
Pilotprojektet går ut på att hitta en optimal jordblandning vid återställning av gruvområden. Foto: Christer Sjöland, Ecogain

Restavfall blir jord i unikt pilotprojekt

Ragn-Sells samarbetar med Ecogain i ett pilotprojekt där man tagit fram recept på jord av restprodukter från pappersindustrin. Målet är att skapa jordtyper som efterfrågas av företag inom infrastruktur och gruv- och bergmaterialindustrin vid anläggning av grönområden, så kallad ekologisk efterbehandling.

20 jan 2020

Ecogain och Ragn-Sells har påbörjat tester genom att blanda material och ta fram jord som passar olika naturtyper. Det efterfrågas bland annat av gruvindustrin, som ofta har en brist på rätt sorts jord för att återställa stängda gruvor.

Ragn-Sells och Ecogain anlägger försöksrutor Pilotprojektet kommer att pågå i fem år och förhoppningsvis mynna ut i nya affärsmöjligheter.

Nya affärsmöjligheter

Pilotförsöket genomförs på Ragn-Sells mark i Nordmaling i Västerbotten. I 25 försöksrutor har växter planterats i olika jordblandningar. Testet kommer att pågå i fem år och förhoppningsvis mynna ut i nya affärsmöjligheter.

- Ragn-Sells arbetar ständigt för att hitta nya cirkulära lösningar och skulle vi hitta ett bra sätt att återföra material, som inte behövs till naturen, hade det varit fantastiskt konstaterar Marcus Åberg, marknadsområdeschef på Ragn-Sells.

Optimal jordblandning

Målet med projektet är att hitta en optimal jordblandning för etablering av naturtyper som exempelvis tallskog med renlav och ängsmark. Detta är naturtyper som ofta eftersträvas för att skapa nytta för renbete och biologisk mångfald vid ekologisk efterbehandling av gruvområden.