EasyMinings innovationer främjar den cirkulära ekonomin

EasyMinings innovationer främjar den cirkulära ekonomin

Ända sedan starten 2007 har Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining arbetat med att ta fram nya teknologier för att fånga upp viktiga näringsämnen ur avfall - samtidigt som giftiga ämnen separeras och behandlas. "Med den kompetens vi har kan vi stödja samhället med viktiga teknologier som skapar cirkularitet - vilket är den enda lösningen för att inte jordens resurser ska ta slut" säger Jan Svärd, vd på EasyMining.

11 nov 2020

När EasyMinings innovation Ash2Phos kom var det ett helt nytt sätt att producera ett rent, återvunnet fosforgödselmedel ur avloppsslam. Därefter har innovationsbolaget fortsatt att uppfinna nya teknologier där man använder intelligenta, kemiska lösningar för att fånga upp viktiga material, ur framförallt avfall, som kan återinföras i kretsloppet.

– Sedan industrialiseringen, det vill säga de senaste 150 åren, har vi pumpat in olika giftiga ämnen i ekosystemet och innan vi kliver över till en cirkulär ekonomi måste vi ordna en njure och en lever åt samhället. Det är exakt vad EasyMinings teknologier förverkligar. Genom att avgifta problematiska flöden och återinföra viktiga näringsämnen gör vi verklig klimatnytta, säger Pär Larshans, hållbarhetschef inom Ragn-Sellskoncernen där EasyMining ingår sedan 2014.

Teknologier som stödjer samhället

Det unika arbetet med att ta fram nya innovationer, från labb till fullskalig produktion, och bygga kompetens har EasyMining applicerat på en rad olika material och förutom Ash2Phos har man flera andra patent. CleanMAP är en teknik som förbättrar produktionen av MAP, monoammoniumfosfat, ett kommersiellt gödselmedel. I Ash2Salt tvättas flygaska så att tre olika salter utvinns och blir kommersiella produkter. I Projekt N utvinns kväve ur ammoniumrika vatten genom en kemisk metod och blir gödselmedel.

EL2I0530.jpg Jan Svärd, vd vid EasyMining.

–Med den kompetens vi har kan vi framledes stödja samhället med viktiga lösningar som skapar cirkularitet - vilket är den enda lösningen för att inte jordens resurser ska ta slut. EasyMinings avancerade tekniker, där vi kan utvinna viktiga material ur avfall, ger stora möjligheter i omställningen till en cirkulär ekonomi, säger Jan Svärd, vd vid EasyMining.

Representerar grön kemi

Under COP25 i Madrid (läs mer om Ragn-Sells deltagande) deltog EasyMining för att berätta om hur företagets tekniker främjar den cirkulära ekonomin genom att fånga upp viktiga näringsämnen –samtidigt som giftiga ämnen separeras och behandlas.

– Framtidens processer måste bygga på den typ av gröna kemi som EasyMining representerar. Vid COP25 blev det tydligt att EasyMining kan hjälpa samhället att reducera sin klimatpåverkan och att vi kan återföra grundämnen, som kväve och fosfor, på ett ansvarsfullt sätt, säger Pär Larshans.