Patrik Enfält, affärsutvecklingschef och Yariv Cohen, forskning- och utvecklingschef på EasyMining.
Patrik Enfält, affärsutvecklingschef och Yariv Cohen, forskning- och utvecklingschef på EasyMining.

Ett ”misstag” i labbet lade grunden för EasyMining

Det började med ett misstag, som i själva verket visade sig vara ett helt nytt sätt att utvinna fosfor ur aska och avloppsslam. När Yariv Cohen, i dag forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, doktorerade inom fosforåtervinning och kom till labbet en morgon hade systemet kloggat igen av kristaller. De visade sig vara rena fosforkristaller och upptäckten är grunden för EasyMinings första, banbrytande patent Clean-MAP.

16 mar 2020

Yariv Cohen har doktorerat inom fosforutvinning ur aska och avloppsslam vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. Vid ett tillfälle testade han att lösa fosfor och hade satt upp en utrustning för det i labbet. När han kom på morgonen hade det systemet kloggat igen av vita kristaller.

– Jag tänkte först att det hade blivit fel men började sen analysera kristallerna och upptäckte att det var rena fosforkristaller. Det ”misstaget” fick oss att tänka i nya banor och det var mycket arbete med att förstå vad som hänt och att nyttja den kunskapen för att designa ett nytt system, säger Yariv.

Resulterade i banbrytande patent

När Yariv doktorerade vid SLU 2002 kom han genom sin handledare i kontakt med Patrik Enfält, som vid tillfället arbetade med innovationsutveckling och stöttade forskare i kommersialiseringsprocessen. De började samarbeta kring Yarivs upptäckt och vilket så småningom resulterade i patentet Clean-MAP.

– När första innovationen Clean-MAP kom 2006 var det ett helt nytt sätt att producera ett rent, återvunnet fosforgödselmedel på ett energieffektivt sätt. I processen tillverkas ammoniumfosfat vilket är det mest tillverkade fosforgödselmedlet i världen, säger Patrik.

Innovationer viktiga för den cirkulära ekonomin

Att kommersialisera processen blev ett naturligt steg och 2007 grundades EasyMining av bland andra Patrik och Yariv.  Ragn-Sells kom 2010 in som finansiär och 2014 förvärvade återvinningsföretaget hela verksamheten som sedan dess har växt. Basen finns fortfarande i Uppsala där EasyMining har sitt laboratorium samt en pilotanläggning. Företaget har också verksamhet i Göteborg.

– I vårt arbete bygger vi upp kompetens för att kunna ta nya innovationer från labb till fullskalig produktion. Den kunskapen kan vi tillämpa på flera olika material och vi har ett tydligt avfallsfokus. EasyMinings avancerade teknik kan utvinna viktiga material ur avfall, vilket ger stora möjligheter i omställningen till en cirkulär ekonomi, säger Yariv.

Arbetar med nya projekt

Förutom Clean-MAP har EasyMining flera andra patent. Ash2Phos är en separationsteknik som består av flera patent som återvinner fosfor och metaller ur aska. I Ash2Salt tvättas flygaska så att tre olika salter utvinns och blir kommersiella produkter. I Projekt N utvinns kväve ur avloppsvatten genom en kemisk metod och blir gödselmedel.

–  Vi jobbar hela tiden med nya idéer och har flera förstudier som vi hoppas ska bli nya projekt. I idéprocessen börjar vi med en skrivbordsanalys som, om den går ihop, blir en utökad idéstudie. Därefter testar vi kemiskt om det fungerar innan vi hittar finansiering för labb och så småningom uppskalning, säger Patrik.

Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining fokuserar på cirkulära lösningar för att ta vara på resurser ur avfall. Läs mer på EasyMining´s hemsida. 

Läs också:

Ragn-Sells rekordsatsar på resursutvinning ur flygaska

Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining belönas som Årets Innovatör

Utvecklingschef prisas för process som utvinner fosfor ur avloppsslam