Nytt projekt möjliggör återvunnen fosfor i djurfoder

Nytt projekt möjliggör återvunnen fosfor i djurfoder

Tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining startat ett projekt för att undersöka möjligheterna att använda återvunnen fosfor i djurfoder.

15 mar 2023

– Syftet med detta projekt är att riskvärdera hela värdekedjan för återvunnen foderfosfat och samtidigt lyfta frågan om lagstiftningshinder till EU kommissionen, säger Sara Stiernström, produktchef på EasyMining. 

EasyMining har sedan starten 2007 arbetat med att ta fram nya teknologier för att utvinna viktiga näringsämnen ur avfall. Ett exempel är Ash2Phos-tekniken som återvinner fosfor och andra resurser från förbränt avloppsslam.

Materialet som utvinns ur olika avfallsströmmar kan sedan omvandlas till en mängd olika produkter för flera olika marknader. Fosfor har till exempel tre olika potentiella marknader: konventionell odling (mineralgödsel), ekologisk odling och som foderfosfat.

Vill öppna upp lagstiftningen

Idag är det enligt EU:s foderlagstiftning förbjudet att använda återvunna näringsämnen med ursprung i avloppsvatten för foderråvaror, oavsett vilken kvalité de håller. Återvunna produkter behöver helt enkelt visa på funktion, kvalité och hög säkerhet.

I ett tidigare projekt har EasyMining visat att deras återvunna fosfor för foder till kycklingar och grisar uppfyller alla kvalitetskrav i foderlagstiftningen.

– Nästa steg är att tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Lantmännen riskvärdera hela värdekedjan, säger Sara Stiernström, produktchef på EasyMining. 

Sara Stiernström, produktchef på EasyMining.  Sara Stiernström, produktchef på EasyMining

Förhoppningen är att resultatet från detta projekt kommer bli en viktig del i arbetet med att öppna lagstiftningen för foder som har ursprung i avloppsvatten.

– Vi vill visa att aska från förbränt avloppsslam kan vara en säker råvara för fosforutvinning genom att ställa höga krav på förbränningen, säger Sara Stiernström. 

Bidrar till Sveriges självförsörjning av fosfor

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har det svenska jordbruket drabbats hårt av prishöjningar på bland annat fosfor. Sverige är helt beroende av andra länder för att tillgodose sitt behov av fosfor i jordbruket. Dessutom är brytbara fosfater en ändlig källa och EU klassar fosfor som ett kritiskt råmaterial sedan 2017.

– Projektet är en viktig del i att möta de ökande kraven på resurseffektivitet och Sveriges och Europas väg mot att bli mer självförsörjande på fosfor, säger Sara Stiernström.

 

rs_cblock_lightbulb1.png

Fakta: Säker användning av återvunnen foderfosfat

Syftet med projektet är att riskbedöma värdekedjan från avloppsslam till färdig foderfosfat. Resultat kommer sedan användas för att lyfta frågan om lagstiftningshinder för återvunna näringsämnen till EU kommissionen och förhoppningsvis bidra till en revidering av EU:s foderlagstiftning. Projektet startades av EasyMining och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och finansieras av Lantmännens Forskningsstiftelse och Ragn-Sells.

 

EasyMining

EasyMining utvecklar och tillhandahåller innovativa lösningar för säker och effektiv återvinning av näringsämnen från avfall och har utvecklat flera patenterade processer: Ash2Phos-tekniken som återvinner fosfor och andra resurser från förbränt avloppsslam, Aqua2N som återvinner kväve från avloppsvatten och Ash2Salt som extraherar kommersiella salter från kloridhaltig flygaska. 

 

rs_cblock_lightbulb1.png