HERO_feelgood.jpg
Feelgood har utsett Ragn-Sells till Stockholms läns friskaste företag - nu kan de även bli Sveriges Friskaste Företag. På bilden; Sofia Blomdal, Arbetsmiljöchef Ragn-Sells och Joachim Morath, VD Feelgood

Därför är vi Stockholms friskaste företag

Ragn-Sells har, av hälsoföretaget Feelgood, utsetts till Sveriges Friskaste Företag i Stockholms län 2018 och är en av sju finalister som tävlar om den nationella titeln. Utmärkelsen belyser att fokuseringen på hållbarhet genomsyrar hela företaget samt att man arbetar framgångsrikt med arbetsmiljöfrågor. Nu tävlar Ragn-Sells om att bli Sveriges Friskaste Företag.

21 feb 2019

Utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag delas i år ut för andra året av hälsoföretaget Feelgood. Syftet med priset är att lyfta fram de goda exempel, som en motvikt till de senaste årens rapporter om ökade sjukskrivningar, osunda arbetsmiljöer och hur arbete leder till ohälsa. Ragn-Sells fick under förra året pris som det friskaste företaget i Stockholms län och är i och med den vinsten med och tävlar om att bli Sveriges Friskaste Företag 2018, en utmärkelse som tillkännages den 14 mars.

De som är nominerade till Sveriges Friskaste Företag utvärderas på fyra övergripande faktorer som har sin utgångspunkt i forskning om vad som skapar friska organisationer. Områdena är; systematiskt arbetsmiljöarbete, ledarskap, medarbetarskap och delaktighet samt hälsa och hållbart arbetsliv. Tävlingen har varit öppen för alla företag i Sverige där de medverkande inledningsvis har svarat på en enkät. Därefter har ett team på Feelgood, bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, genomfört djupare analyser av företagen och identifierat sju finalister, däribland Ragn-Sells.

– På Ragn-Sells framgår det att man jobbar både långsiktigt och strukturerat och att man följer upp sitt arbetsmiljöarbete. Dessutom finns det gott om konkreta exempel. Vi såg extremt bra resultat, både med förbättringar av den fysiska arbetsmiljön genom arbetet med ”Safety first” och i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön genom bland annat Förtroendefullt samarbete. Ofta är företag bra på det ena eller det andra men här är man bra på båda delarna, det är häftigt att se.

– Det är inte lätt att nå de resultat som Ragn-Sells gjort med tanke på att det i arbetet finns många fysiska risker - och att det är ett stort företag som är utspritt på flera ställen. Vi tittar på såna faktorer också, på vilka förutsättningar man har, säger Sofia Wreding, vid Feelgood Företagshälsa.  

Säkerhetsarbete_1160x600.jpg

Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef på Ragn-Sells, ser utmärkelsen som ett kvitto på det hårda arbete som genomförts internt.

– Sedan 2015 har vi gjort ett omfattande arbete och många aktiviteter kopplat till att vi ska bli mer hållbara och öka transparensen internt. Det är en del i den strategi som är satt till 2024 och är ett långsiktigt, ständigt pågående arbete. Den här utmärkelsen visar att vi är på rätt väg och att det vi gjort gett effekt, även om vi inte är färdiga ännu.

– Inledningsvis har den fysiska säkerheten varit i fokus genom Safety first och vi har lyckats minska antalet skador och olyckor med 70 procent – vilket är fantastiska siffror. Nu kommer vi lägga ännu mer fokus på mjuka värden och har massa projekt, aktiviteter och workshops kopplat till det under 2019. Kulturförändringar görs inte på en gång utan är något vi måste jobba långsiktigt med, säger Sofia Blomdal.

Det faktum att det finns gott om goda, konkreta exempel på hur man på Ragn-Sells arbetar med förbättringar är något som Feelgood uppmärksammat i samband med utmärkelsen.

– Vi gillade väldigt mycket det här att man gått från pekpinnar till goda exempel och det är precis i linje med vad vi vill med utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag; att man jobbar med det som är bra och inspirerande och inte med pekpinnar. Därför lyfter vi gärna Ragn-Sells som ett gott exempel, som i sin tur har flera goda exempel, säger Sofia Wreding.