Ragn-Sells tar plats i Cradlenets styrelse

Ragn-Sells tar plats i Cradlenets styrelse

När Cradlenet nyligen presenterade sin nya styrelse är Pär Larshans, hållbarhetschef vid Ragn-Sells, ett i sammanhanget nytt ansikte. Med sina 20 år som verksam inom hållbarhet bidrar Larshans med kunskap och erfarenhet, samtidigt som han tar med ny kunskap från Cradlenets arbete till Ragn-Sells. Att påverka beslutsfattare och därigenom få fart på cirkulära styrmedel är ett prioriterat område för Cradlenets nya styrelsemedlem.

26 mar 2018

Den obundna och icke vinstdrivande organisationen Cradlenet grundandes 2009 och är Sveriges plattform för kunskap om och nätverkande kring cirkulär ekonomi. Organisationens arbete syftar till att accelerera Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi, vilket sker genom möten mellan företag, organisationer och människor.

–      Jag har följt Cradlenet i många år och imponeras av deras förmåga att ta sig an de stora frågorna, att hitta konkreta exempel för framtiden och låta människor mötas som är duktiga på att förverkliga lösningar, säger Pär Larshans, nytillträdd styrelsemedlem.

Att Larshans tar plats i organisationens styrelse ser han som viktigt både för Ragn-Sells och för Cradlenet.

–      I framtiden handlar cirkulär ekonomi om samverkan och samarbete. Som Sveriges ledande miljöföretag vill vi dela med oss av den kunskap och erfarenhet som vi har och hitta affärsmöjligheter för framtida cirkulära lösningar. Självklart vill jag också lära mig av andra, bli inspirerad och ta med den kompetens som finns i Cradlenet och sprida den inom Ragn-Sells.

Ordinarie ledamöter Ordinarie ledamöter (från vänster till höger i bilden. Fotograf Rodrigo Muñoz): Pär Larshans, Ingela Wickman Bois, Elin Bergman (Ordförande), Linnea Haeggström (kassör), Pernilla Dahlman, Matilda Jarbin, Michiel van Noord, Rebecca Lamptey och Carolina Togård.

 I egenskap av hållbarhetschef på Ragn-Sells vill Pär Larshans att Cradlenet ska fortsätta att påverka beslutsfattare så att de i sin tur främjar cirkulära styrmedel.

–      Vi behöver vara en drivande kraft som påverkar och inspirerar politiker att våga fatta beslut vad gäller styrmedel. Det är Cradlenet motions till klimatriskdagen ett föredömligt exempel på.

Att driva fosforsfrågan framåt är ytterligare ett exempel på vad Larshans hoppas att Cradlenet ska arbeta med när han tar plats i styrelsen. 

–      Här hoppas vi hitta progressiva städer och samarbetspartners som vill gå ett steg längre och bidra till återvinning på riktigt genom att ha högre ambitioner än att deponera slammet. Det vill säga städer som inser att det finns värdefulla resurser att ta hand om. Det är vad cirkulär ekonomi handlar om -  återvinning på riktigt.

Var Sverige står i utvecklingen av cirkuläritet, i förhållande till andra länder, är en viktig fråga som Cradlenet kommer ställa på det seminarium som man anordnar tillsammans med Nederländernas ambassad och EU-kommissionen i början av juni.  

–      Sverige halkar efter när det gäller övergången till cirkulär ekonomi. Finland och Holland, till exempel, har tagit mer konkreta kliv. Min uppfattning är att vi i Sverige stampar och fokuserar på avfallshierarkin när vi borde ha fokus på cirkulära styrmedel. I Holland har man redan börjat implementera dessa styrmedel så deras sätt att driva fram cirkuläritet är något vi borde kopiera i Sverige, säger Pär Larshans.