Photo: Andreas Omvik
Foto: Andreas Omvik

COP28 från insidan

Hallå där Jan Svärd, vd på Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining. Berätta om dina intryck från COP28!

20 dec 2023

– Det var en positiv stämning! Jämfört med tidigare klimattoppmöten upplevde jag att cirkularitet var i fokus på ett annat sätt, säger Jan Svärd på telefon från Dubai.

Ragn-Sells deltog i den svenska delegationen tillsammans med ett trettiotal andra aktörer och företag, som Northvolt, Volvo och Ikea.

– En sak var tydlig: Det är företagen som driver på för en snabbare omställning i dag, på ett helt annat sätt än förr. Företagen ligger steget före, lagstiftarna försöker hinna med, säger Jan Svärd.

I den svenska paviljongen på klimattoppmötet presenterade EasyMining och Ragn-Sells sina tre tekniker för att utvinna näringsämnen till mineralgödsel ur avfall: Ash2Salt för kalium och andra salter, Ash2Phos för fosfor och Aqua2N för kväve.

Jordbruket står för en tredjedel av de globala utsläppen, och produktionen av konstgödsel spelar en stor roll i det.

– Vi visar världen hur jordbruket kan minska sin klimatpåverkan på ett kraftfullt sätt genom att återanvända de näringsämnen vi redan producerat. Vårt budskap är att cirkulära gödningsmedel är den enda vägen till en hållbar matförsörjning, säger Jan Svärd.

Jan Svärd, CEO of EasyMining during a session at COP28. Jan Svärd, CEO of EasyMining during a session at COP28.

Ja, framtidens matförsörjning stod också i fokus under mötet?

– I framtiden behöver vi producera mat för ytterligare två miljarder människor, utan att utsätta planeten för ännu större påfrestningar. Insikten om att det inte funkar att fortsätta producera näringsämnen som vi gör i dag har vuxit gradvis bland världens beslutsfattare för varje klimattoppmöte vi har deltagit i.

Genom cirkulerade näringsämnen kan jordbrukets klimatpåverkan minska radikalt, samtidigt som mer mat kan produceras utan att de planetära gränserna överskrids mer.

– Nu gäller det att få till den cirkulära lagstiftningen i EU, så att återvunna näringsämnen kan användas fullt ut och verkligen ersätta den mineralgödsel som står för ett stort klimatavtryck, säger Jan Svärd.