Diskussion från ett av Ragn-Sells alla event mellan Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, Anna Lundbom, Markandschef på EasyMining och professor Mark Sutton, UK Centre for Ecology & Hydrology.
Skärmdump från ett av alla Ragn-Sells event. Från vänster: Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, Anna Lundbom, Markandschef på EasyMining (på länk) och professor Mark Sutton, UK Centre for Ecology & Hydrology.

Lyckat klimattoppmöte för Ragn-Sells

Under de två första veckorna i november deltog Ragn-Sells vid klimattoppmötet COP26 i Glasgow. På plats, och via länk har experter och samarbetspartner lyft den klimatutmaning som hittills fått alldeles för lite uppmärksamhet – produktionen av de varor vi konsumerar.

25 nov 2021

Representanter från Ragn-Sells olika marknader, affärsområden och innovationsbolag, både på plats i Glasgow och via länk, deltog i totalt 15 olika officiella seminarier på 5 olika scener under 12 dagar. Unikt för i år var att alla seminarier gick att följa direkt via internet och flertalet går fortfarande att se nu i efterhand. 

- Ragn-Sells har haft ett fantastiskt COP26 ur många perspektiv! Vi har haft många tillfällen att lyfta de utmaningar som finns och hur vi kan skapa fler cirkulära materialflöden som inte bara minskar världens klimatutsläpp. Cirkulära materialflöden kan dessutom minska risken för att 8 av de 9 planetära gränserna* överträds, säger Pär Larshans, hållbarhetschef, som var på plats i Glasgow.

Nästan hälften, 45 procent, av världens utsläpp kommer nämligen från människans sätt att hela tiden bryta nya råvaror för att producera varor, mat och infrastruktur. Detta är den okända klimatutmaningen, som tyvärr har fått alldeles för lite uppmärksamhet hittills.

- Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har så ofta det bara går. Och det är det som vi under klimattoppmötet i Glasgow lyft, diskuterar och belyst genom bland annat nya innovationer och samarbeten, avslutar Pär Larshans. 

Mer information om Ragn-Sells deltagande och länkar till samtliga seminarier som går att se i efterhand finns på Ragn-Sells koncernwebbplats  www.ragnsells.com/COP26.

*De planetära gränserna eller Planetens gränser är ett koncept utvecklat av en grupp forskare under ledning av Johan Rockström vid Stockholm Resilience Centre. Forskargruppen menar att det finns nio olika miljöproblem som vart och ett har ett eget gränsvärde. Går vi utanför dessa gränser är det sannolikt att plötsliga negativa förändringar inträffar. Redan idag har människan, genom våra aktiviteter, vår ökande konsumtion och efterfrågan på energi och naturresurser, orsakat att flera av de planetära gränserna har överskridits.