Pär Larshans, Hållbarhetschef
Ragn-Sells har ett tydligt budskap, se till att vi får rätt förutsättningar så kan vi bidra till att uppfylla målen.

COP23 - Var är företagen?

COP 23, den 23e i ordningen av FN’s klimatförhandlingar, hålls i Bonn den 6-17 november. Många av samtalen kommer under de närmaste veckorna att handla om hur Parisavtalet, (COP21 från 2015) ska kunna uppfyllas. Men i dessa sammanhang är inte företagen inbjudna utan de får hålla till i ett sidoevent som pågår parallellt med förhandlingarna. Vi ställer oss frågan varför? Det är ändå företagen som kommer göra verklig skillnad för att Parisavtalet ska kunna uppnås!

06 nov 2017

Det är två saker som kommer att dominera årets förhandlingar:

  1. Att ta fram en regelbok hur Parisavtalet kan efterlevas.
  2. Ta fram en stödjande dialog hur respektive land kan visa att de uppfyller sina klimatlöften.

Hur går det? Kommer CO2-halterna i vår atmosfär att sluta öka? Nej tyvärr, vi ser en ökning även för 2017, som dessutom ser ut att kunna bli större än något enskilt år tidigare*. Hela året behöver analyseras men ökningstalen för både 2015 och 2016 är de högsta sedan mätningen började, och 2017 har liknande utveckling.
*Trends in Atmospheric Carbon Dioxide (ESRL) 

Det står klart att vi kommer att behöva göra mycket framöver. Med hjälp av en ny strategi kan återvinningsindustrin och Ragn-Sells vara med och bidra till sänkta utsläpp. Ragn-Sells största bidrag kommer vara hur mycket mer materialvärden vi kan spara i det som återvinns men också att vi ökar återföringen av metaller/grundämnen från de askor vi behandlar och framförallt vill behandla framöver. Så varför får då inte företagen vara med frågar jag?

Själv hade jag förmånen att vara med på klimatkonferensen 2009 (COP15), en av de mest uppskrivna klimatkonferensen någonsin. Alla världsledare samlades för att skriva under ett avtal som aldrig blev av. Nej, jag var inte inbjuden till konferensen men väl till ett arrangerat sidoevent. Jag skulle tillsammans med Johan Rockström ge ett kort uttalande där jag representerade näringslivet. Jag har nog aldrig varit så nervös någonsin. Jag hade fått en minut till mitt framförande och det var inför både Tony Blair och Gro Harlem Brundtland. För mig kommer alltid Gro och hennes kommissions slutsats vara en ledstjärna - ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Vi på Ragn-Sells har ett tydligt budskap: se till att vi får rätt förutsättningar så kan vi bidra till att uppfylla delar av det Brundtlandkommissionen avsåg. Det världspatent vi har på fosforåterföring från avloppsslam är bara ett exempel på hur vår teknik snabbt skulle kunna bidra till att reducera utsläpp från en specifik källa. Brytning av jungfrulig fosfor, som idag är livsnödvändigt för att vi ska kunna odla tillräckligt med mat, är en stor CO2-utsläppare till atmosfären. Så låt oss ta bättre hand om de ämnen vi redan har brutit istället för att bryta nytt.

Jag hoppas kommande klimatkonferenser även släpper in företagen i dialogen, det är vi som kan göra verklig skillnad. Forskningen ger underlag för besluten och länders regeringar stiftar lagar samt sätter regler som gör att vi tillåts spela på rätt planhalva så att vår omsorg om jorden genom goda affärer tillåts gå hand i hand. 

Pär Larshans, Hållbarhetschef