Pär Larshans, Hållbarhetschef på Ragn-Sells reflekterar kring COP 24, och hur cirkulär ekonomi och klimatet hänger samman.
Pär Larshans, Hållbarhetschef på Ragn-Sells reflekterar kring COP 24, och hur cirkulär ekonomi och klimatet hänger samman.

COP 24 - tankar om årets möte

Klimattoppmötet COP 24 i Polen är igång. Cirkulär ekonomi och klimatet – hur hänger de samman? Vad är dessa COP-möten? Hur hänger det samman med de globala målen? Och varför är detta viktigt för Ragn-Sells? Många frågor men låt oss börja om från början.

04 dec 2018

Redan 1895 publicerade den svenska forskaren Svante Arrhenius världens första vetenskapliga artikel om klimatfrågan och risker med ökande halter av koldioxid i luften. Så vår kunskap om att det finns risker med ökande halter av koldioxid i världen har varit känt länge. Men hur har det gått sedan dess? 

Det skulle dröja till 1988 innan UNEP och World Meterological Organisation grundande IPCC (www.ipcc.ch/) som är den organisation som bildades för att få en vetenskaplig konsensus gällande konsekvenser av en global uppvärmning. 

År 1992 tecknades United Nations Framework Convention on Climate Change som kom att träda i kraft 1994, då hade tillräckligt många av världens länder godkänt överenskommelsen. Syftet med denna överenskommelse var att kunna stabilisera halter av CO2 i atmosfären. År 1995 hade alla världens länder ställt sig bakom det. 

1995 hölls det första COP-mötet i Berlin (COP 1), vilket blev inledningen för att förhandla fram KYOTO protokollet 1998. Under 2015 slöts Parisavtalet (COP 21) som anger en klimatbudget för hur mycket som får släppas ut. Det innebär i praktiken att det inte längre handlar om att stabilisera koldioxidutsläppen utan att till och med plocka ner CO2 från atmosfären. Den 25:e september samma år antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 - en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Det globala målet nr 13 handlar om att undvika global uppvärmning.  

Under årets COP-möte (COP 24) så ska Parisavtalets konkreta tillämpning vara i fokus och konsekvenserna av vad som blir beslutat kommer kunna få en direkt effekt på spelreglerna för hur företag behöver anpassa sina affärsmodeller. Det är här som Ragn-Sells lösningar för att skapa cirkularitet och hjälpa våra kunder kan göra riktig nytta.  

Jag kommer själv att delta på ett antal olika seminarier om både vikten av tillgången till en fri handel med framförallt frågor om resursåterföring såväl som energiåtgång. Det som är uppenbart är att näringslivets röster ökar hela tiden och just övergången till en cirkulär ekonomi, som i grunden handlar om ett nytt sätt att producera varor och tjänster, är vårt stora positiva bidrag. Material Economics presenterade i juni i år en rapport där just klimatvärdet av att gå från linjära till cirkulära flöden bara från fyra studerade material visade på lika stora klimatvinster som hela Parisavtalet. Så det är mycket tydligt att återvinningsindustrin har en viktig roll att spela för att bidra till att minska riskerna för en global uppvärmning – allt beror på om vi får rätt spelregler på plats.  

Jag återkommer med direktrapporter från COP 24.  

Pär Larshans
Hållbarhetschef Ragn-Sells