Ragn-Sells hjälper Citycon med avfallshantering
Ragn-Sells hjälper Citycon med avfallshanteringen i bland annat Liljeholmstorget Galleria. Bildkälla:Citycon

"Ragn-Sells - en stabil och trovärdig avfallspartner"

Citycon, en av de största köpcentrumägarna i landet, använder sedan 2009 Ragn-Sells Servicetjänster i flera av sina köpcentrum. Trygghet, trovärdighet och korta kommunikationsvägar är kärnan i det framgångsrika samarbetet. ”Ragn-Sells hjälper oss i vårt hållbarhetsarbete”, säger Mats Göransson, Senior Property Manager vid Citycon.

04 dec 2018

Citycon äger och driver ett fyrtiotal köpcentrum i Norden, varav nio i Sverige och främst i Stockholmsområdet. Samarbetet med Ragn-Sells initierades i samband med att Citycon byggde Liljeholmstorget Galleria som öppnade 2009.

– Vi började med att ta hand om godshanteringen och avfallet i Liljeholmen och Citycon har varit en fantastisk kund sedan dess. Under åren har samarbetet växt och vi har fått ansvar för fler köpcentrum. Samarbetet bygger på trovärdighet och att vi känner oss trygga med varandra. Vi har korta kontaktvägar, vilket betyder jättemycket, och har under åren byggt upp ett fint samarbete, säger Peter Scherdin, ansvarig för Citycon vid Ragn-Sells.

Det är främst Ragn-Sells Servicetjänster som Citycon nyttjar.

– Det kan vara allt från att ta hand om vårt sorterade avfall till att ta emot gods och ”klä av” det från emballage flytta det internt mellan butiker – och allt däremellan. Ragn-Sells är en stor och viktig partner, inte minst för vårt hållbarhetsarbete som vi redovisar varje år. Vi kämpar hårt för att visa vad vi gör av våra produkter och då behöver vi en partner som faktiskt kan ta hand om avfallet på det bästa sättet, och ge oss siffror på det. Det gör Ragn-Sells till en stabil och trovärdig samarbetspartner, säger Mats Göransson, Senior Property Manager vid Citycon.

Med åren har samarbetet flyttat från Stockholm, där Ragn-Sells Servicetjänster hanterar avfall och gods i bland andra Kista Galleria och Jakobsbergs Centrum, till både Mölndal Galleria i Göteborg och Stenungstorg Centrum i Stenungsund. Även i Citycons köpcentrum i Estland hanterar Ragn-Sells estniska bolag avfallet.

– Under åren har vi fått många goda råd om hur vi ska hantera vårt avfall på bästa sätt och hur lokalerna ska vara utformade för att optimera avfallshanteringen. Det har varit väldigt värdefullt, säger Mats Göransson.