Ragn-Sells City Services - mer än bara avfallshämtning för fastigheter

City Services - mer än bara avfallshämtning för fastigheter

Ragn-Sells erbjuder fastigheter och köpcentrum skräddarsydda lösningar för avfall och gods. Servicepersonal som sköter avfallslogistiken, och en uppstyrd godsmottagning för att effektivisera leveranser, är exempel på tjänster som efterfrågas av fastighetsägare i urbana områden med höga hållbarhetsambitioner.

14 feb 2023

- Fastighetsägarnas utmaningar med att styra upp hyresgästernas avfallshantering, platsbrist, och deras ökade hållbarhetsambitioner var det som gjorde att vi började utveckla våra tjänster som från början hette ”serviceentreprenad”, säger Andreas Reenberg Hansen, nationell säljchef på Ragn-Sells.

I början av 2000-talet när Andreas jobbade som säljare på Ragn-Sells i Malmö, hörde fastighetsbolaget Wihlborgs av sig med ett annorlunda önskemål. Deras hyresgäst Findus skulle flytta sitt huvudkontor från Bjuv till Malmö och man behövde hjälp med att flytta kärl med förpackningar från sitt provkök ner till lastkajen där Ragn-Sells chaufförer brukade hämta andra hyresgästers avfall.

- Vi lyckades hitta en serviceinriktad person för det där första uppdraget, och där och då började vi erbjuda en service som ingen annan hade, berättar Andreas.

Såg lösningar på fastigheternas utmaningar

Tetra Paks två sajter i Lund blev också en stor kund, och Ragn-Sells hade under en tid tre heltidsanställda som skötte all internhantering av avfallet. Totalt 400 lunchrum och printerrum behövde tömmas regelbundet. Tjänsterna utvecklades och skräddarsyddes efter kundernas behov, och Ragn-Sells kunde visa upp exempel på olika effektiva lösningar för andra fastighetsägare.

I Stockholm började Ragn-Sells med serviceentreprenad i Gallerian och under Hötorget. Av en händelse hörde en säljare talas om att kommunen klagade på kaotiska trafiksituationer vid godsmottagningen till Gallerian. Alla speditörer gick in i fastigheten med varje leverans och under tiden blev det kö som ringlade sig ut i citytrafiken. Ragn-Sells erbjöd sig att bemanna lastkajen och sköta logistiken med både inkommande gods och utgående avfall. Då försvann köerna och staden njöt.

Så här funkar Ragn-Sells tjänster för fastigheter och köpcentrum

Vasakronan – en drivkraft för City Services

Ragn-Sells kund Vasakronan har, enligt Andreas, varit en drivfjäder för tillväxten av tjänsterna (som numera heter City Services) både i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bolaget har höga ambitioner inom hållbarhet och deras fastigheter har olika förutsättningar som kräver skräddarsydda lösningar. I Stockholm pågår uppstarten av en stor hubb i Sergelhusen för allt avfall och gods för flera av Vasakronans fastigheter. Ragn-Sells samlastar idag avfallet med mindre eldrivna fordon och allt vägs in för varje kund, fraktion för fraktion.

Ragn-Sells har utvecklat en våg för fastigheternas avfall

Våglösning och eldrivna fordon en framgångsfaktor

Clarence Ström är affärsprojektledare på Ragn-Sells i Sverige och har varit med om att utveckla den våg som finns i flertalet fastigheter och där hyresgästernas avfall kan vägas in. Kunden får statistik på avfallsmängderna, vilket kan vara ett incitament för bättre sortering och därmed minskade kostnader eftersom det lönar sig att sortera istället för att blanda materialen.

- Vågen underlättar för hyresgästerna att jobba målstyrt med sitt miljöarbete, säger Clarence.

Idag finns 40 vågar ute på cirka 30 sajter i Stockholm, Malmö och Göteborg och används av över 1000 hyresgäster. Statistiken får de i registrerat i en egen Kundportal redan två dagar efter invägning. Clarence berättat att City Services också handlar om hållbara transporter.

- Vi är väldigt stolta över vår tystgående fossil- och emissionsfria fordonsflotta på City Services. Med den kan vi driva en framgångsrik ”first mile” logistik i citykärnan i Stockholm och Malmö. Avfallet hämtas hos kund och samlastas i tunga behållare i en central hubb. I Stockholm går de tyngre behållarna ut från staden med en gasdriven lastväxlare på kvällen/natten, säger Clarence.

Ragn-Sells lastar avfall is staden med eldrivna små fordon