Kabbe_motbetong_1160x480.png
Christian Kabbe är Vd på Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining i Tyskland.

Christian är viktig för tysk fosforåtervinning

Han har en gedigen erfarenhet av fosforåtervinning – och brinner för implementeringen av den cirkulära ekonomin. Christian Kabbe är vd för Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining i Tyskland och spelar därigenom en viktig roll för fosforåtervinning ur förbränt avloppsslam i landet, för vilken företaget har en unik patenterad teknik.

18 feb 2020

Efter Schweiz är Tyskland det andra landet i världen som lagstiftat om att återvinna fosfor från avloppsslam och slamaska. Under en övergångsperiod på 12 till 15 år ska alla reningsverk med fler än 50 000 anslutna hushåll implementera förbränning av avloppsslammet så att fosforn, som är ett så kallat kritiskt råmaterial, kan återvinnas. Samtidigt är Tyskland en av de största producenterna av avloppsslam i Europa och därför är potentialen för fosforåtervinning stor. För den tyska marknaden är svenskbaserade innovationsbolaget EasyMinings patenterade teknik för fosforutvinning ur förbränt avloppsslam viktig. Därför har man startat en filial i Berlin där Christian Kabbe är vd.

– Eftersom den tyska marknaden är den största i Europa när det gäller fosforåtervinning från avloppsslamaska har vi öppnat en filial i landet. EasyMining har en portfölj med flera unika och patenterade tekniker som inte bara täcker återvinningen av fosfor utan även bidrar med hållbara värdekedjor för materialet. Ash2Phos-tekniken, till exempel, har en återvinningseffektivitet på 90 procent och genom den skulle vi kunna återfå uppemot 40 000 ton i form av rena och säljbara fosfater. Det är hälften av det fosfor som säljs i Tyskland som mineralgödselmedel, säger Christian Kabbe.

rs_cblock_lightbulb1.png

Fakta: Ash2Phos

Ragn-Sells innovationsbolag Easymining har utvecklat den patenterade Ash2Phos-tekniken. Tekniken gör att ren fosfor kan utvinnas ur exempelvis aska från förbränt avloppsslam. Ash2Phos-tekniken möjliggör ett cirkulärt flöde av fosfor eftersom över 90 procent av råvaran kan tas tillvara ur avloppsslammet och användas på nytt i jordbruket.


Lång erfarenhet av fosforåtervinning

Christian har en gedigen erfarenhet inom miljö- och analytisk kemi och erhöll 2003 en filosofie doktor-examen. Efter universitetsstudierna och en tid inom den kemiska industrin blev han verksam vid tyska EPA (Umweltbundesamt) och började där arbeta med fosforåtervinning.

– Jag var involverad i utarbetandet av fosforåtervinning och avloppsslamhantering i det första tyska programmet för resurseffektivitet (ProgRess) och utvecklingen av en strategi för tysk fosforåtervinning. Jag var också involverad i olika finansieringsprojekt för att stödja miljöinnovation inom området avloppshantering och resurseffektivitet.

Vill skapa verklig effekt

Efter tre år vid Umweltbundesamt började Christian vid Berlin Center of Competence for water, där han fortsatte arbeta inom energi- och resurseffektiv avloppsrening och resursåtervinning av fosfor i flera nationella och internationella EU-projekt.

– Efter det följde jag min ambition att nyttja de resultat som kommer av forskning och utveckling och skapa verklig effekt genom tillämpning och innovation och började vid ett internationellt teknikföretag, Isle Utilities. Där började jag samarbeta med EasyMining och i januari 2019 började jag arbeta inom företaget.

Arbetet möjliggör den cirkulära ekonomin

I sin roll som vd för tyska EasyMining arbetar Christian med affärsutveckling och att hitta samarbeten med företag som kan använda företagets unika tekniker för fosforåtervinning.

– EasyMinings teknik säkerställer en energi- och resurseffektiv fosforåtervinning som ger en verklig avgiftning och möjliggör samtidigt att näringsämnen kan återvinnas. Den här typen av fosforåtervinning kommer att bidra till en förbättring av den befintliga värdekedjan. Jag ser verkligen fram emot de kommande åren; att arbeta i ett bra team på ett företag som genom sitt arbete möjliggör den cirkulära ekonomin.