Cathrin Wallberg transporterar farligt avfall från Ragn-Sells kunder
Cathrin Wallberg jobbar som slambilschaufför på Ragn-Sells.

”Det bästa med jobbet är kunderna och kollegorna”

Slambilschauffören Cathrin Wallberg är en av få kvinnor i en mansdominerad bransch. Hon transporterar dagligen farligt avfall från Ragn-Sells kunder till kretsloppsanläggningen Högbytorp. ”Att köra farligt avfall är en utmaning för vem som helst innan man lär sig men har man vilja och hyfsad fysik finns det inga fysiska hinder för att man är tjej”, säger Cathrin.

18 jun 2019

Efter att ha jobbat i djuraffär under många år ville Cathrin Wallberg testa något nytt efter sin föräldraledighet. En kompis tipsade om att utbilda sig till chaufför och Cathrin nappade.

– Jag gick en 40-veckorsutbildning där allt ingick. Genom kontakter fick jag tips om att Ragn-Sells kanske behövde folk och jag skickade iväg ett mail. Jag fick komma på intervju och provjobba och sen fick jag jobbet.

Sedan 2010 är Cathrin anställd som slambilschaufför och utgår från Ragn-Sells anläggning i Länna utanför Stockholm.

– Att jag skulle hålla på med slam var egentligen inte i beräkningen och det var en utmaning i början eftersom allt var nytt; att förstå hur bilarna fungerade och all teknik runtomkring. Men det gav sig så småningom.

Värdesätter flexibilitet

Cathrin transporterar farligt avfall, som spillolja, glykol, flygbränsle och diesel från kunder i Stockholmsområdet och kör det i huvudsak till Ragn-Sells kretsloppsanläggning Högbytorp.

– Det bästa med jobbet är kunderna och kollegorna och att det är så varierande. Sen tycker jag att det är kul att köra lastbil också. Jag trivs väldigt bra på Ragn-Sells, det är därför jag är kvar. Det finns en flexibilitet där man ger och tar, vilket jag värdesätter.

Cahtrin jobbar som chaufför på Ragn-Sells Cathrin Wallberg är en av få kvinnor i branschen. Hon transporterar farligt avfall från Ragn-Sells kunder till anläggningen Högbytorp.

Chaufförbranschen är mansdominerad och antalet kvinnor är få.

– Det är mest snubbar som kör och det borde vara fler tjejer. Att köra slambil är en utmaning för vem som helst innan man lär sig men har man vilja och hyfsad teknik finns det inga fysiska hinder för att man är tjej.

– Eftersom det är ovanligt med tjejer har jag fått höra från kunder att de uppskattar att det är en tjej som kommer och hämtar avfallet.

Cathrin ser gärna att fler kvinnor söker sig till chaufförsyrket.

– Funderar man på det tycker jag absolut att man ska söka, framförallt om man gillar fysiskt arbete och att köra. Här får man ju båda delarna. Körningen och bilen är ett arbetsredskap och det som är bra med chaufförsyrket är att det finns något för alla, säger Cathrin.