Carina Ahlroos kvalité och miljöspecialist på Ragn-Sells

”Jag är stolt över att jobba på Ragn-Sells, vi har ett bra varumärke”

Marknadschef, sektionschef, internrevisor, kvalité och miljöspecialist är bara några av alla arbetstitlar som Carina Ahlroos har haft och förra året firade hon 25-års jubileum på Ragn-Sells. Idag jobbar hon som kvalitetsledare i Sverige organisationen.

13 apr 2022

Carina kom med en bred bakgrund med både en naturvetenskaplig profil, drivit eget företag och jobbat med turism och marknadsföring när hon 1996 började på Ragn-Sells. Som sektionschef för Fagersta blev hennes första uppdrag att rätta upp röda siffror till svarta.

– Det var ett spännande uppdrag och vi kom en bit på vägen, men sen lade man ner Fagersta som region efter ett par år och vi införlivades i Göteborgsregionen.

Många olika roller

Under sina år på Ragn-Sells har Carina fått ta sig an alla möjliga typer av projekt och haft många olika roller i företaget, bland annat som redaktör för ”Ettan” som var en personaltidning för ett affärsområde inom Ragn-Sells. En tidning som kom ut en gång i kvartalet.

– Ettan var väldigt rolig att jobba med, det var ju en tidning med syfte att informera om vad som var på gång och lära känna medarbetare och även presentera nya. Vi utsåg även kvartalets ”Etta” där vi uppmärksamma någon medarbetare.

I samband med att Ragn-Sells ISO certifierades för ungefär 20 år sedan fick Carina möjlighet att även utbilda sig till internrevisor, en erfarenhet som hon har stor glädje av i sin nuvarande roll som kvalitetsledare. Att arbeta med just kvalitetsfrågor och kundfokus är det hon gillar mest.

– Under min tid som marknadschef i dotterbolaget KommunPartner hade jag förmånen att jobba nära våra kunder och utvecklas tillsammans med dom. Något jag verkligen trivs jättebra med. Kundkraven driver ju även vårt förbättringsarbete framåt.

Carinas bredd och förmåga att kunna axla flera olika typer av uppdrag har uppmärksammats av hennes chefer.

– En av mina tidigare chefer sa till mig att jag är som en potatis. Jag var ju tvungen och fråga honom vad han menade, för jag förstod inte riktigt, och då förklarade han att en potatis kan man ha till vad som helst. Och det var lite så han såg mig, en person som kunde hantera lite allt möjligt, vilket jag också anser är en av mina tillgångar. 

”Om vi jobbar tillsammans är vi oslagbara”

Carina hyllar all den kompetensen som finns på Ragn-Sells och den entreprenörsanda som företaget besitter. Just entreprenörsandan och det lokala beslutsfattandet tror Carina är en viktig anledning till att Ragn-Sells går så bra. Hon menar att kompetensen som finns hos Ragn-Sells medarbetare kan ta företaget hur långt som helst i framtiden.

– Alla delar i verksamheten går ju bra och detta är bara början! Vi har alla samma strategi, och bidrar med olika delar för att nå våra gemensamma mål. Om vi tar varandra i handen med all vår samlade kompetens och jobbar tillsammans är vi oslagbara!

Denna artikel ingår i serien "Minnen från förr" där medarbetare som varit på Ragn-Sells i flera decennier ger en tillbakablick och delar med sig av minnen.