Camilla Sundin
Camilla Sundin

”Det känns lyxigt att få den här tiden”

Sedan augusti är tre nyutexaminerade produktionsingenjörer på plats inom ramarna för Ragn-Sells satsning ”Young Professionals”. Camilla Sundin är en av dem som fått chansen och har börjat på anläggningen Högbytorp.

26 nov 2019

Young Professionals är ett 10-månaders introduktionsprogram för nyutexaminerade produktionsingenjörer där möjlighet ges att skapa förståelse och kunskap om avfall, behandlingsmetoder, processer och affären. Under den perioden har deltagarna i programmet en mentor och får möjlighet att delta i projekt i olika delar av anläggningarna.

Camilla Sundin är 28 år och blev utexaminerad civilingenjör i juni i år, efter 5 år på kemiteknikprogrammet på KTH. Redan innan utbildningen på KTH var miljö ett av hennes intressen som hon visste att hon gärna ville jobba inom.

Varför valde du att söka till Young Professionals och vad var det som lockade med Ragn-Sells?

– Ragn-Sells har funnits med i mitt medvetande som en potentiell arbetsgivare sedan en kurs som ingick i min utbildning. På kursen kom tio olika företag och berättade om deras miljöarbete. Medan de andra företagen hade ganska homogena presentationer stack Ragn-Sells verkligen ut. Jag fick ett positivt intryck och när det var dags att söka jobb såg jag annonsen för Young Professionals.

– Frågan om avfall och resurser är väldigt komplex vilket gör den intressant. Allt grundar sig egentligen i hur vi tar hand om de resurser vi har och vad vi gör med resurserna när de har uppfyllt sitt första syfte som jungfruligt material. Att hitta svar på den frågan och sedan omsätta det till verklighet är spännande.

Hur har programmet varit hittills?

– Det känns jättekul och bra. Under de första veckorna var vi runt och träffade nyckelpersoner från olika delar av företaget. Genom det fick vi en bra inblick i verksamheten och vad som var på gång inom företaget. På Högbytorp har vi sedan gått runt på olika avdelningar och fått en förståelse för hur de jobbar. Nu har jag precis spenderat två veckor i en vattenreningsprocess, det har varit mycket lärorikt.

– Det har varit givande och roligt att träffa så många olika personer inom organisationen och knyta kontakter. Det ger mig möjligheten att få en djupare förståelse och koppla ihop hur olika delar av verksamheten hänger ihop. Det känns lyxigt att få den här tiden.

Har något överraskat dig?

– Det var varit en del aha-upplevelser – ”Jaha, är det så här det fungerar”?. Jag har fått en större förståelse för de flöden vi har i samhället. Det ger mig nya insikter. Jag hade inte hela bilden av arbetet med cirkulär ekonomi klart för mig innan och på Ragn-Sells har jag blivit positivt överraskad. Det finns verkligen ett fantastiskt framtidstänk. Det är spännande att man vågar hoppas på och omsätta nyframtagen teknik här.

Har du hittat något du skulle vilja nischa dig inom specifikt?

– Jag ser ständigt nya saker som det vore intressant att djupdyka i. Vattenfrågan tycker jag är intressant, det är så grundläggande och viktigt för livet, så det kan jag absolut tänka mig att syssla mer med.

Hur har mentorskapet fungerat?

– Att ha en mentor är verkligen en positiv del av programmet. Att ha en erfaren person som man kan ta upp stort och smått med. Vi pratar till exempel om framtiden på företaget och de olika projekten vi arbetar med. Det blir spännande att se skillnaden mellan vår första och sista mentorsträff, jag tror att vi kommer att ha utvecklats mycket fram till dess. Förhoppningsvis kommer jag också att kunna bidra med nya synsätt eller nya tankar för min mentor.

Har du frågor om Young Professionals? Vänd dig gärna till Caroline Hübenette, HR-chef, caroline.hubenette@ragnsells.com