Container_header.png

Ny standard säkrar våra containrar

Under devisen ”Safety first” fortsätter Ragn-Sells att satsa på arbetsmiljösäkerhet. Genom att använda appen Tria har olycksrapporteringen resulterat i flera åtgärder. En av dem är arbetet med säkrare containrar där olycksrapporteringen lett till en ny standard och bättre kontroller.

13 jun 2018

I Ragn-Sells säkerhetsarbete ”Safety first” har stor vikt lagts vid kommunikation och framförallt att företagets anställda ska rapportera in både risker, tillbud och olyckor.

- Genom att alla hjälper till och rapporterar så kan vi jobba mycket mer förebyggande. Sedan vi började med det här har rapporteringen ökat med 450 procent, säger Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef vid Ragn-Sells.

Container_safetyfirst.png

Händelser har rapporterats i appen Tria och man såg tidigt att många tillbud var kopplade till containrar. Framförallt är det dörrarna på dessa som kan flyga upp och orsaka skada, när lasten i containern trycker på.    

- Vi initierade en arbetsgrupp i höstas för att komma till rätta med det här, med representanter från inköpsavdelningen, chefer i linjer där man haft mycket problem, fordons- och utrustningsgruppen och vår containerexpert, säger Sofia Blomdal.

Stor betydelse för säkerheten
Efter att ha jobbat fram förbättringsåtgärder reste en delegation från arbetsgruppen till Ragn-Sells leverantör av containrar.

- I dialog med deras konstruktörer har vi förbättrat låsen baktill på containrarna och de förstärks även med en krok som gör att dörrarna inte kan flyga upp eller slås igen. Det är egentligen små åtgärder – som har väldigt stor betydelse för säkerheten.

I och med säkerhetsåtgärden så infördes en ny standard för nya containrar. De som redan är i verksamheten kontrolleras mer frekvent och noggrant.  

- De containrar vi redan har förstärks med hjälpmedel för att dörrarna inte ska fara upp och ramarna förstärks för att klara en högre belastning. När en container skickas till en leverantör för reparation eller liknande ses skick och status över och de får en kontrolldekal som visar att de är godkända. Genom det här kan vi ställa krav på våra leverantörer, säger Jan-Erik Fernberg, skyddsingenjör vid Ragn-Sells.

Uppmanar till rapportering
Arbetsmiljösäkerhet fortsätter att vara ett prioriterat område för Ragn-Sells.

- Det är på allas agenda. Arbetet med containrarna visar att små medel kan ge stor effekt. Vi hade inte kunnat genomföra den här förbättringen om vi inte fått in så många rapporter. Därför är det oerhört viktigt att alla rapporterar in. Det gör skillnad, säger Sofia Blomdal.