Bra utvecklingsmöjligheter på Ragn-Sells
Bra utvecklingsmöjligheter på Ragn-Sells

Utvecklingsmöjligheter på Ragn-Sells

Ragn-Sells har ett eget kompetenscentrum - Ragn-Sells Akademin - som erbjuder bland annat ledarskapsutveckling, såväl basutbildning som påbyggnadsutbildning inom bland annat Förtroendefullt Samarbete.

28 maj 2018

Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Därför är det naturligt att satsa på bra utbildningar och kompetensutveckling för personalen via ett eget kompetenscentrum.

- För oss på Ragn-Sells är det viktigt med hållbara ledare som tar tillvara på medarbetarnas engagemang, motivation och samarbetsförmåga för att nå en långsiktig framgång tillsammans säger Kristina Eklund Nielsen, chef strategisk kompetensutveckling.

En annan viktig del i Ragn-Sells kompetensutvecklingsarbete är talentprogrammet Step Up med Ragn-Sells för chefer och specialister. Programmet pågår under cirka 1,5 år och innefattar träffar med utveckling av person och ledarskap samt tematräffar kring olika verksamhetskopplade delar av vår verksamhet.

Anna Lundbom, en av Anna Lundbom finns på listan "Framtidens kvinnliga ledare" för tredje året i rad.

Anna Lundbom, som idag arbetar med omvärldsanalys och strategi, var en av de första deltagarna i Step Up. I maj 2018 fanns hon med på topplistan över Framtidens kvinnliga ledare för tredje året i rad. Listan presenteras av Sveriges chefsorganisation Ledarna sedan tolv år tillbaka.

- Jag känner mig stolt och glad över att ha fått möjligheten att utvecklas som person och ledare inom Ragn-Sells. Att detta även uppmärksammas och sätter Ragn-Sells på Ledarnas lista över framtidens kvinnliga ledare känns enormt hedrande, säger Anna. 

Den genomsnittliga utbildningstiden per anställd på Ragn-Sells var under 2016 14 timmar/anställd.