Ragn-Sells silos förvarar flygaska på Högbytorp
Flygaskan förvaras i stora silos på anläggningen Högbytorp utanför Stockholm

Flygaska blir kommersiella salter

Flygaska, som bildas vid energiåtervinning genom förbränning av avfall, får genom Ragn-Sells Ash2Salt-process nya användningsområden efter att den tvättats. Ur tvättprocessen återvinns kommersiella salter som bland annat blir vägsalt och gödsel. Processen är patenterad och man planerar nu en produktionsanläggning på Högbytorp utanför Stockholm.

28 mar 2019

Varje år återvinns energin ur knappt sju miljoner ton avfall genom förbränning. I processen utvinns fjärrvärme och el men efter förbränningen kvarstår askor som i dag läggs på deponi. För att minska mängden askrester på deponi – och utvinna fler material - arbetar Ragn-Sells innovativt för att hela tiden hitta nya lösningar och gå från ett linjärt flöde till ett cirkulärt. En sådan framtidsprocess är Ash2Salt, som man nyligen fick patent för.

– Det vi nu gör är att utveckla nästa generations behandlingsteknik för flygaska där vi tvättar askan i vatten och utvinner kommersiella salter, samtidigt som vi får en renare askrest som är lättare att deponera och som till och med kan bli en råvara för processindustrin, säger Ulrik Améen, projektledare.

Tre kommersiella salter

I saltutvinningsprocessen utvinns tre olika kommersiella salter: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid. Natriumklorid kan användas till vägsalt eller inom kemisk industri, kaliumklorid blir en råvara inom gödselproduktion och kalciumklorid kan användas till halk- och dammbekämpning av vägar.

Att tvätta flygaska och ta bort tungmetaller, på liknande sätt, görs redan men då släpps tvättvattnet med ammoniak och hög salthalt ut i havet vilket inte är gynnsamt för mikromiljön i haven. Det revolutionerande med Ash2Salt är att salterna tas till vara och återanvänds.

– Egentligen är det konventionell teknik som sätts ihop på ett intelligent sätt till en smart kemisk lösning. Vi jobbar vidare med att designa processen som vi har för avsikt att bygga. Vi tittar också på kommersiella frågor utanför själva teknikprojektet, till exempel hur vi kan säkra inflöden av aska och utflöden av salt. Den nya anläggningen kommer att ligga på Högbytorp, Ragn-Sells kretsloppsanläggning i Upplands-Bro utanför Stockholm, säger Ulrik Améen.

Den nya anläggningen planeras att tas i drift år 2021.