Ragn-Sells Ash2Salt anläggning på Högbytorp i Upplands-Bro

Snart öppnar världens första Ash2Salt-anläggning

Ragn-Sells är i full gång med att driftsätta världens första anläggning som i stor skala kan återvinna salter ur flygaska. Fabriken kommer att kunna behandla upp till 150 000 ton flygaska varje år. Det motsvarar ungefär hälften av all flygaska som produceras i Sverige.

31 okt 2022

– Jag är både stolt och lite nervös inför starten. Installationerna är nästan klara, askförsörjningen ser bra ut och vi har kommit långt när det gäller försäljning av salterna vi producerar. Rekryteringen av personal har också varit lyckosam och vi har knutit till oss en bra mix av erfarenheter och åldrar, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.  

Driftstarten har blivit något uppskjuten eftersom installationen har tagit längre tid än beräknat. Nu är arbetet inne i ett slutskede och driften beräknas komma i gång i slutet av året.

– Det klart att det är frustrerande när det blir förseningar. I den bästa av världar vill man att allt ska gå enligt plan, men det oroliga omvärldsläget har försenat leveranserna av vissa typer av material, säger Mikael Hedström.

Askleverans till Ash2Salt anläggningen Första leveransen av aska ägde rum den 6 oktober 2022. Foto: Linnéa Bodell

Redan nu går det att upphandla Ash2Salt och Ragn-Sells har kapacitet att ta emot och lagra aska för behandling när anläggningen tas i drift. Under året har flera fjärrvärmeproducenter som Söderenergi och Bollnäs Energi skrivit avtal.

– Intresset för anläggningen från kunder, beslutsfattare och andra intressenter har varit väldigt stort. Ash2Salt-tekniken ligger helt rätt i tiden när allt fler inser att vi måste ställa om till en cirkulär ekonomi, säger Mikael Hedström.

Ragn-Sells har även fått propåer från aktörer i andra länder som är intresserade av att leverera aska till den nya anläggningen. Mikael Hedström ser positivt på framtiden för tekniken och vill få i gång anläggningen så snart som möjligt så att fler kan komma och se hur processen fungerar i praktiken.

– Vi ser en global trend att allt fler vill öka resursutnyttjandet i energiåtervinning från avfall. Vår huvudleverantör Hitachi Zosen Inova har tecknat avtal med oss om att få sälja Ash2Salt-tekniken exklusivt i ett tiotal länder runt om i världen. Även i Norden bedömer vi att det finns plats för åtminstone ytterligare en anläggning, säger Mikael Hedström.