Gelsenwasser2101.jpg
Gelsenwasser och Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining har tillsammans utvecklat ett koncept för drift av en anläggning baserad på Ash2Phos-processen. Detta koncept kommer nu att förverkligas med målet att bygga den första Ash2Phos-anläggningen i Tyskland.

Ash2Phos-tekniken på väg att implementeras i Tyskland

Inom några år kommer återvinning av fosfor ur avloppsslam att vara obligatoriskt för tyska avloppsreningsverk som täcker en befolkning motsvarande 50.000 eller fler. Det tyska energiföretaget Gelsenwasser och Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining har därför tillsammans utvecklat ett koncept för drift av en anläggning baserad på Ash2Phos-processen. Detta koncept kommer nu att förverkligas med målet att bygga den första Ash2Phos-anläggningen i Tyskland.

12 jan 2021

- Det är mycket viktigt att den tekniska lösning vi väljer är hållbar både ur ett energieffektivitetsperspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv samt att den tar hänsyn till de kemikalier som är nödvändiga för processen. Framförallt måste den återvunna fosforn vara av tillräckligt hög kvalitet och kunna möta marknadens behov. EasyMining och deras lösning levererar på alla dessa aspekter, säger Henning R. Deters, VD för GELSENWASSER AG.

För Gelsenwasser är de viktigaste aspekterna av ett partnerskap återföring av resurser, hållbarhet och långsiktig ekonomisk effektivitet. Dessa nyckelområden har  sedan länge varit drivande för deras kärnverksamhet vattenförsörjning.

- Vi letar efter ett partnerskap som passar vår verksamhets mål, på alla nivåer inom vatten, avloppsvatten, energi och tjänster. Ragn-Sells, tillsammans med EasyMining, fokuserar på att utveckla ny teknik och processer som möjliggör etablering av cirkulära lösningar och det passar perfekt med Gelsenwassers vision och ambition, säger Henning R. Deters.

Implementering av Ash2Phos-tekniken

Ash2Phos-tekniken avgiftar askan som uppstår vid förbränning av avloppsslam ​​och återvinner samtidigt fosfor så att den kan cirkuleras tillbaka in i kretsloppet igen. Slutprodukten är av högsta kvalitet; en ren, återvunnen fosfor, fri från kadmium.

Det första gemensamma forskningsprojektet bolagen emellan, Phosphorus Recycling Middle Germany (PhorMi), avslutades 2019. Resultaten visar att Ash2Phos-tekniken är redo att producera fosfor ur avloppsslam i en s.k. ready-for-market standard.

- Förutom testresultaten från forskningsprojektet passar denna process väl in i materialflödena från våra befintliga anläggningar. Det gör Ash2Phos-lösningen till en mycket bra kandidat för en framgångsrik fosforåtervinningsteknik, säger Christoph Ontyd, chef för avloppsvatten på GELSENWASSER AG.

Nästa steg i samarbetet är att bygga och driva den första storskaliga fosforåtervinningsanläggningen baserat på Ash2Phos-processen i Tyskland. Anläggningen kommer att byggas i Bitterfeld-Wolfen-regionen, där Gelsenwasser redan driver en av östra Tysklands största avloppsreningsanläggningar samt en förbränningsanläggning. Dessutom bygger Gelsenwasser också en ny slamförbränningsanläggning som ska vara klar till sommaren 2021.

Den första Ash2Phos-anläggningen kommer att utformas för behandling av 30 000 ton avloppsslam per år. Erfarenheterna från bygget av den första anläggning kommer att bidra till optimering av återvinningsprocessen, med målet att bygga ytterligare ett antal Ash2Phos-anläggningar i Tyskland.